You are here : Home » Schaerbeek-Info » Schaerbeek Info 247 - Schaarbeek Info 247

Schaerbeek Info n° 247

Schaerbeek Info

16/01/2017

Schaerbeek Info n° 247 PDF

Pour toute question relative au Schaerbeek Info 02/244.72.33
 
Voor alle vragen betreffende de Schaarbeek Info 02/244.72.33

 • Mot du Bourgmestre / Woordje van de Burgemeester
  • Emploi : Des bonnes nouvelles pour les jeunes et les familles / Tewerkstelling : Goed nieuws voor jongeren en gezinnen
 • Actualités / Actualiteit
  • Illuminons Schaerbeek ! / Laten we Schaarbeek verlichten!
  • La santé à l'école, une priorité
  • Groente en fruit centraal in GBS De Kriek / Une place de choix pour les fruits et légumes à l'école De Kriek
  • Les riverains au centre du nouveau Plan de Stationnement / Buurtbewoners staan centraal in het nieuwe Parkeerplan
  • Trop de voiture dans nos rues ? Il y a des alternatives / Teveel voertuigen in onze straten? Daar zijn alternatieven voor
  • Stationnement : ce qui va changer à partir du 1er février / Parkeerplan : wat verandert er op 1 februari
  • Les trottoirs et les rues de Schaerbeek font peau neuve / Trottoirs en straten van Schaarbeek in een nieuw jasje
  • Vous serez peut-être le prochain Prince Carnaval / Misschien wordt u wel de volgedende Prins Carnaval
  • Collecte des déchets : attention changements ! / Opgelet : de afvalophaling is gewijzigd!
  • Comment s'inscrire dans une école néerlandophone ? / Hoe jnt u zich inschrijven in een Nederlandstalige school?
  • Une mobilisation exceptionnelle pour l'accrochage scolaire
  • La commune lutte contre les logements inoccupés / De gemeente strijdt tegen leegstand
  • Restez au courant ! / Blijf op de hoogte
 • Infos / Info
  • Après les fêtes, offrez vos cadeaux superflus / Geef uw overtollige geschenken weg na de feesten
  • Chantier / Werken
  • Agenda

Last update: 16/01/2017

Back to top