U bent hier : Onthaal » Administratieve formaliteiten » Burgerlijke stand, identiteit, nationaliteit » Overlijden » Organisatie van begrafenissen

Organisatie van begrafenissen

Gemeentediensten

 

Organisatie van de begrafenis

De volgende personen mogen in Schaarbeek begraven worden op de gewone begraafplaats of in het columbarium voor een periode van vijf jaar: de personen die overleden zijn of wier stoffelijk overschot zich op het grondgebied van de gemeente bevindt en die daar wonen, alsook degenen die momenteel in een instelling of bij een van hun kinderen verblijven, maar van wie de laatste woonplaats in Schaarbeek gevestigd was en die daar minstens twintig jaar hebben gewoond.

Ook zij die een recht tot teraardebestelling in een grafconcessie hebben of die een grafconcessie aanschaffen tegen betaling van het drievoudige tarief (cf. infra) mogen in Schaarbeek worden begraven.

Aankoop van een grafconcessie

Het is mogelijk een grafconcessie in volle grond of in het columbarium aan te schaffen voor een periode van 15 of 50 jaar of in een familiegraf voor een periode van 50 jaar. Zie de onderstaande tarievenlijst (de tarieven moeten verhoogd worden met 7,65 € zegel- en uitgifterechten; het is verplicht een grafsteen te plaatsen). Wie niet in de hierboven vermelde categorieën valt, dient het drievoudige tarief te betalen.

Aankoop van foto's of fluitvazen voor het columbarium

Met het oog op de eenvormigheid mag er niets aan de cellen van het columbarium worden vastgemaakt, met uitzondering van een ovale zwartwitfoto van polyester (afmetingen: 8 x 10 commando) en een fluitvaas met bloemen op bronzen steunstuk, aan te schaffen bij de gemeente, in het kantoor 0.20, tegen 99,16 € voor de vaas en 49,58 € voor de foto.

Toegangsvergunning tot de begraafplaats

Wanneer de persoon in een andere gemeente overlijdt, maar in onze begraafplaats ter aarde moet worden besteld, moet een toegangsvergunning worden aangevraagd bij het kantoor 0.20.

PRIJS: 7 €

Opgraving

Wanneer een grafconcessie vervangen wordt door een nieuwe concessie voor een langere termijn of wanneer het gezin van de persoon die in een gewone begraafplaats ter aarde is besteld een concessie verwerft, moet het stoffelijk overschot naar een ander perceel worden overgebracht.

Daartoe moeten de nodige formaliteiten worden vervuld bij het kantoor 0.20. De opgravingsdatum wordt vastgelegd met de begrafenis (prijs).

Op te merken valt dat deze kosten eventueel gevoegd worden bij de aankoopkosten van een nieuwe lijkkist en een voetstuk indien dat nodig blijkt.

Informatie over de plaats van een graf in de begraafplaats van Schaarbeek

Voor deze informatie wendt u zich het best rechtstreeks tot de begrafenis (02/726 81 53).

N.B.: De hierboven vermelde kosten moeten contant of met een bankkaart worden betaald (geen fiscale zegels, geen cheques).

 

Laatste wijziging: 02/02/2017

Naar boven

Praktische info

Lees ook