U bent hier : Onthaal » Administratieve formaliteiten » Burgerschap en democratie » Gemeenteraadsverkiezingen

Gemeenteraadsverkiezingen

Bouton Verkiezingsresultaten

Er zijn 4 verschillende verkiezingen :

Gemeentelijke verkiezingen : alle 6 jaren : mogen deelnemen : - belgen ouder dan 18 jaar ingeschreven in de gemeente - europeanen ingeschreven in de gemeente en op de kiezerslijsten - niet europeanen ingeschreven in de gemeente, ingeschreven meer dan 5 jaren in België en ingeschreven op de kiezerslijsten

Gewestelijke verkiezingen : alle 5 jaren : mogen deelnemen : - belgen ouder dan 18 jaar ingeschreven in de gemeente

Federale verkiezingen : alle 5 jaren : mogen deelnemen : - belgen ouder dan 18 jaar ingeschreven in de gemeente - belgen ingeschreven in het buitenland maar die een inschrijving hebben gevraagd op de kiezerslijsten van de gemeente.

Europeanen verkiezingen : alle 5 jaren : mogen deelnemen : - belgen ouder dan 18 jaar ingeschreven in de gemeente - europeanen ingeschreven in de gemeente en op de kiezerslijsten

U bent kiezer

U bent opgeroepen als bijzitter of voorzitter van het stembureau

VERKIEZINGSPERMANENTIE gedurende de weekend van de verkiezingen
Op zaterdag van 9 tot 13 uur en op zondag gedurende de openingsuren van de stembureaus wordt er een permanentie op de dienst Kieszaken georganiseerd in het gemeentehuis.

Deze permanentie zal vooral nuttige informatie geven voor de stemming en ook eventuele duplicaten van oproepingsbrieven afleveren of de attesten van de burgemeester, noodzakelijk voor het stemmen bij volmacht in geval van een toeristische reis.

Conform het 'Lambermontakkoord' uit 2001 werd de volledige provincie- en gemeentewetgeving van de federale overheid naar de gewesten overgeheveld. Deze overdracht is geregeld door de bijzondere wet van 13 juli 2001 houdende overdracht van diverse bevoegdheden aan de gewesten en de gemeenschappen (Belgisch Staatsblad van 3 augustus 2001).

Het resultaat is dat sinds de gemeenteraadsverkiezingen van 8 oktober 2006 enkel het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bevoegd is voor de wetgeving die de gemeenteraadsverkiezingen in Schaarbeek regelt.

MEER INFORMATIE?

Aarzel niet u te richten tot de dienst verkiezingen van uw gemeentebestuur.
Of raadpleeg de website ‘Verkiezingen’ van de FOD Binnenlandse Zaken
of contacteer hun Callcenter: 02/518 21 16 - contact per mail 

Logo IBZ

 

Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken
Algemene Directie Instellingen en Bevolking
Dienst Verkiezingen
Park Atrium – Koloniënstraat 11
1000 BRUSSEL

Laatste wijziging: 23/05/2014

Naar boven