U bent hier : Onthaal » Administratieve formaliteiten » Huisvesting, stedenbouw, leefmilieu » Openbare ruimte en stedenbouw » Een defect of een storing in de openbare ruimte melden

Een defect of een storing in de openbare ruimte melden

Gemeentediensten

Ziet u in uw gemeente beschadigingen aan de wegen zoals putten in het wegdek, beschadigd straatmeubilair of beschadigde stoepbedekkingen? Meld dit dan via de website Fix My Street of stuur een e-mail naar voirie@schaerbeek.irisnet.be

Logo fixmystreet

Wil u ons een probleem melden i.v.m. netheid of het onderhoud van de groene ruimtes? 0800/939.88

Logo netheid Schaarbeek

Bedankt voor uw medewerking.


 

Als u een probleem of gevaarlijke situatie waarneemt voor de verschillende rubrieken hieronder, kunt u de Technische wegendienst op de hoogte brengen via het nummer 02 244 75 21 (elke werkdag van 8 tot 16 uur) of via e-mail op het adres voirie@schaerbeek.irisnet.be.

 1. Wegen (kuilen of wegverzakkingen).
 2. Voetpaden:ingezakte voetpaden, losliggende tegels of stenen.
  • Voor oppervlakten van maximaal 1 m² laat de gemeente de herstellingen gratis uitvoeren door haar eigen arbeiders.
  • Voor grotere oppervlakten worden de kosten aangerekend aan de eigenaar (die verantwoordelijk is voor het voetpad voor zijn woning).
  • Wanneer de schade veroorzaakt is door concessiehouders (leveranciers van gas, water, elektriciteit, telecomdiensten ...) worden de werken door deze concessiehouders uitgevoerd.
 3. Straatmeubilair (openbare banken, paaltjes, afsluitingen ...).
 4. Verkeerstekens:
  • Aanvragen van borden voor parkeerverbod (verhuizingen, plaatsing van een container ...): u kunt contact opnemen met de Dienst Infrastructuur op het nummer 02 244 76 75 of via e-mail op het adres panneaux_stationnement@schaerbeek.irisnet.be.
  • Verkeersborden: de Technische wegendienst is verantwoordelijk voor de plaatsing, het onderhoud en de reparatie van de verkeersborden op de gemeentewegen.
  • Informatieborden: aanvragen voor de plaatsing van wegwijzers voor bedrijven, winkels of restaurants moeten worden ingediend bij de Dienst Stedenbouw. U kunt contact opnemen met de dienst op het nummer 02 244 71 31.
  • Wegmarkeringen:
   • De Technische wegendienst is verantwoordelijk voor het aanbrengen en onderhouden van de wegmarkeringen op alle gemeentewegen. Als deze wegmarkeringen een opfrisbeurt nodig hebben, kunt u dat melden op het nummer 02 244 75 21.
   • Het beheer van de nieuwe wegmarkeringen (meer specifiek de aanvragen voor markeringen voor een gehandicaptenplaats) is een bevoegdheid van de politie. U kunt uw aanvragen richten tot Politie – Directie Verkeer op het nummer 02 249 20 71 of een e-mail sturen naar het adres dirtraf2@polbruno.be.
 5. Openbare verlichting en lichtsignalisatie:
  • De gemeente neemt beslissingen over de vernieuwing van de openbare verlichting maar is niet de beheerder van deze verlichting; dat is de intercommunale SIBELGA .
  • SIBELGA is verantwoordelijk voor de investeringen, de reparatie of vervanging van beschadigde verlichtingspalen, de vervanging van defecte lampen ...
  • Voor problemen in verband met de openbare verlichting kunt u contact opnemen met
   • voor een gemeentewegen uitsplitsing: Sibelga op het nummer 02/274.40.66 (24h/24) of inline
   • voor een gewestwegen uitsplitsing: Brussel Mobiliteit op het nummer 0800 94 001 (lijst van gewestwegen)
   U kunt ook de Technische wegendienst op de hoogte brengen (02 244 75 21).
  • Voor problemen in verband met lichtsignalisatie kunt u zich wenden tot de Technische wegendienst op het nummer 02 244 75 22.
 6. Riolering:
  • Riooldeksels die veel lawaai maken en opnieuw vastgezet moeten worden: neem contact op met de Technische wegendienst op het nummer 02 244 75 21.
  • Verstopte regenwateropvangsystemen (slikkers en goten): neem contact op met de Dienst Openbare Netheid en Groene Ruimtes op het nummer 0800 939 88 of stuur een e-mail naar netheid@schaarbeek.irisnet.be.
  • Ontstopping van de openbare rioolaansluitingen en nieuwe aansluitingen: neem contact op met VIVAQUA op het nummer 02 739 54 39 (werkuren) of op het nummer 02 739 21 11 (dringende gevallen).
 7. Rattenbestrijding :
  • Twee keer per maand en op aanvraag van de bewoners staat de Technische wegendienst in voor de rattenbestrijding (ratten en muizen) in gemeentelijke en private gebouwen. De dienst werkt volledig gratis en deed 482 interventies in 2011. U kunt uw aanvragen richten tot de Technische wegendienst op het nummer 02 244 75 22.
  • Vivaqua organiseert twee maal per jaar campagnes per jaar voor de rattenbestrijding in het rioleringsnet. Deze campagnes worden in de lente en de herfst gepland, tijdens de voortplantingsperiode van de ratten.
 8. Strooien
 9. Onderzoek van nieuwe voorzieningen: studiebureau Wegeniswerken 02 244 76 73.
 10. Mobiliteit: voor al uw vragen in verband met mobiliteit (GMP, Zone 30, Villo!-station en Cambio, openbaarvervoersnetwerk, fietsroutes …) kunt u ook contact opnemen met de dienst Mobiliteit (link naar de pagina) 02 244 72 22 of mobilite@schaerbeek.irisnet.be.
 11. Openbare werken: Kalender van de openbare werken
  • Voor alle informatie: 02 244 75 21 (Dienst Wegen).
  • Voor een probleem in verband met werfsignalisatie: 02 249 20 71 (Politie).
  • Voor milieuhinder (lawaai ...): 02 244 71 73 (Dienst Leefmilieu).

DRINGENDE GEVALLEN:

 • SIBELGA (elektriciteit, gas, openbare verlichting): 02 274 40 77.
 • VIVAQUA (probleem met water, riolen): 02 739 52 11.
 • POLITIE (wachtdienst politiezone 5344): 02 249 22 11

Laatste wijziging: 06/11/2017

Naar boven

Praktische info