U bent hier : Onthaal ┬╗ Parkeerplaats (verhuizing)

Parkeerplaats (verhuizing)

Opgelet : nieuwe regelgeving vanaf 1 september 2017

Belasting op de tijdelijke bezetting van het openbaar domein
Retributiereglement voor de terbeschikkingstelling van de verkeerssignalisatie op de weg

 

Tijdelijke bezetting van het openbaar domein

 

 1. Elke tijdelijke bezetting van het openbaar domein is onderworpen aan een voorafgaande toelating vanwege de bevoegde overheid. De aanvraag hiervoor moet worden ingediend bij de betroffen wegbeheerder (gemeentelijke of gewestelijke).

 2. Indienen van de aanvraag :

  1. Tijdelijke bezetting van het openbaar domein op een gemeentelijke weg (enkel in de parkeerzone):
   • Hetzij per e-mail op het adres verkeersborden@schaarbeek.irisnet.be minstens 7 kalenderdagen vóór de aanvang van de gewenste bezetting;
   • Hetzij ter plaatse (van maandag tot vrijdag van 8u15 tot 12u) Bij de dienst Infrastructuur – TCR - G. Rodenbachlaan, 29 - Bureau 3.04 – 3de verdieping -1030 Brussel minstens 3 werkdagen vóór de aanvang van de gewenste bezetting;
   • Opgelet : Indien de tussenkomst van de gemeentediensten en de terbeschikkingstelling van verkeersborden noodzakelijk zijn, moet rekening worden gehouden met de termijnen noodzakelijk voor de te ondernemen stappen bij de gemeente.

  2. Tijdelijke bezetting van het openbaar domein met gevolgen voor de mobiliteit (voetpad, buiten de parkeerzone, rijstrook…) en/of op een gewestweg:

   1. Lijst van de gewestwegen in Schaarbeek:

    Auguste Reyerslaan

    Haachtsesteenweg 83-749/86-742

    Leuvensesteenweg 263-701/370-782

    Britsierslaan

    Kolonel Bourgstraat 1-105/2-116

    Masuiplein 1 à 12 doorlopend

    Daillyplein

    Koning Albert II -laan

    Notelaarstraat – pare nrs

    de Jamblinne de Meuxplein

    Koninginnelaan 2-148/1-173

    Paleizenstraat 1-199/2-312

    Diamantlaan

    Koninginneplein)

    Roodebeeklaan

    Eugène Plaskylaan

    Lambermontlaan

    Simon Bolivarlaan

    Eugène Plaskysquare

    Leopold III-laan

    Solvayplein

    Generaal Meiserplein

    Leuvensesteenweg 263-701/370-782

    Vergotesquare 27-51/14-38

    Generaal Wahislaan

    Liedtsplein

    Vooruitgangstraat 72-einde/99-einde


   2. Voor Bouwondernemingen moet de aanvraag ingediend worden door:
    • hetzij henzelf via het Webplatform OSIRIS: https://osiprod.irisnet.be
    • hetzij via het loket OSIRIS van de Confederatie van het Bouwbedrijf Brussel Hoofdstad Aarlenstraat 92 te 1040 Brussel , 02/545 57 06 - osiris@cns.be ;
   3. Voor particulieren moet de aanvraag ingediend worden door:
   4. De behandelingstermijn van deze aanvragen is afhankelijk van de verschillende externe adviezen die moeten worden gevraagd;
   5. In geval van een bezetting van een zone die wordt uitgebaat door een openbare vervoersmaatschappij (haltes MIVB/DE LIJN), moeten worden verwittigd:

  3. De aanvragen van werken ‘s nachts, in het weekend of op feestdagen vereisen de handtekening voor akkoord van de Burgemeester en moeten ingediend worden minstens 8 werkdagen vóór de aanvang van de gewenste bezetting.

 3. Tarief : 1,15€ per m² en per kalenderdag

 4. Noodzakelijke inlichtingen : de volledige contactgegevens van de aanvrager (naam, adres, telefoonnr./mail, rijksregister- of ondernemingsnummer) +

Type installatie

 

Inname van het openbaar domein

Lengte

x Breedte

= totaal

Container, big bag

 

 

Voetpad {4}

 

 

 

Lift

 

 

Parkeerzone {5}

 

 

 

Gondel, vaste of mobiele kraan

 

 

Zonder straatafsluiting {2}

 

 

 

Werftoilet

 

 

Met straatafsluiting {1-2-3}

 

 

 

Stelling

 

>> 

Voetgangersverkeer (stelling) {4}

doorgang onder de stelling” of “omgeleide doorgang” of “voetpad vrij op minder dan 1,50m

Andere (te preciseren)

 

 

{1} : Handtekening voor akkoord van de burgemeester

{2} : Doorsnede mobiliteitsplan bijvoegen

{3} : Plan van de verkeersomleiding bijvoegen

{4} Voorwaarden voor de bezetting van het voetpad:

Voor de plaatsing van een stelling : indien de resterende vrije breedte van het voetpad minder dan 1,50 m bedraagt, moet de aanvrager het volgende voorzien:

 • Hetzij een beveiligde doorgang voor de voetgangers onder de stelling, van minstens 2.50 m hoog;
 • Hetzij een omgeleide doorgang voor de voetgangers;

en dit, conform de geldende reglementering inzake bouwplaatsen op de weg.

{5} : De aanvraag is bestemd voor een lengte van maximum 20m (in de lengterichting). Elke aanvraag van meer dan 20m moet worden gerechtvaardigd en bestudeerd door de technische dienst Wegen. Voor de berekening van de belasting worden de bezettingen in een parkeerzone ambtshalve berekend voor een breedte van 2m.

 

Plaatsing van de signalisatie


De begunstigden van een toelating voor de bezetting van het openbaar domein, die een signalisatie moeten plaatsen, kunnen hetzij:

 1. Hun eigen signalisatie plaatsen:

  1. De aanvraag moet worden ingediend terzelfdertijd en onder dezelfde vorm als de aanvraag voor de bezetting van het openbaar domein. 
  2. De borden E1/E3 moeten minstens de tweede kalenderdag vóór de begindatum van het parkeerverbod worden geplaatst.
  3. Op het daartoe voorziene formulier moet een lijst van de nummerplaten van de (in de betroffen zone geparkeerde) voertuigen worden opgemaakt, dat wordt overgemaakt aan de Directie Verkeer van de Politiezone 5344 (Schaarbeek/St-Joost/Evere).
  4. Indien er op het ogenblik van de plaatsing van de borden geen enkel voertuig geparkeerd staat, moet de lijst van de voertuigen toch worden opgemaakt en overgemaakt aan de Politie door aan te kruisen « dat er geen voertuig was geparkeerd».
  5. Het wegslepen van de voertuigen valt ten laste van de persoon verantwoordelijk voor de plaatsing van de borden:
   • indien de borden niet minstens de 2de kalenderdag vóór de aanvang van het parkeerverbod werden geplaatst;
   • indien de voertuigen reeds ter plaatse waren op het ogenblik van de plaatsing van de borden (en dus voorkwamen op de lijst die aan de Politie werd overgemaakt);
   • in geval van afwezigheid van de lijst van de geparkeerde voertuigen op het ogenblik van de plaatsing van de signalisatie of indien de lijst niet naar de politie werd toegestuurd.
  6. De data en uren van het parkeerverbod moeten op het bord zijn aangegeven (bijkomend bord). Deze indicatie moet leesbaar zijn en zijn aangebracht in het wit op een donkerblauwe achtergrond.


 2. Huren van gemeeentelijke borden E1 (verboden parkeren), overeenkomstig het geldende retributiereglement betreffende de plaatsing en terbeschikkingstelling van verkeerssignalisatie op de weg.

  1. De aanvraag moet worden ingediend terzelfdertijd met de aanvraag voor een tijdelijke bezetting van het openbaar domein:
   • Per mail : 7 kalenderdagen vóór de gewenste datum van het parkeerverbod
   • Ter plaatse : 4 werkdagen vóór de gewenste datum van het parkeerverbod, indien men wil genieten van het normale tarief.
   • Voor de aanvragen die bij hoogdringendheid worden ingediend, dit wil zeggen ter plaatse 3 werkdagen vóór de gewenste datum van het parkeerverbod, wordt een bijkomend forfaitair bedrag toegepast, zoals voorzien in het geldende retributiereglement

  2. Elke aanvraag voor een verlenging van de reservatie moet worden ingediend uiterlijk op de werkdag die de laatste dag van het parkeerverbod voorafgaat (ter plaatse of per mail vóór 12u). Indien de laatste verbodsdag een zaterdag of een zondag is, moet de verlenging uiterlijk op de voorafgaande donderdag worden ingediend.

 3. Tarief: 70€ de eerste dag + 10€ per bijkomende dag of bijkomend adres
  • Voor dringende of late aanvragen, van slechts 3 werkdagen op voorhand, wordt een forfaitair bedrag van € 25, € toegevoegd aan de basisprijs.


 4. Lengte : 10, 15 ou 20 meter ;

 5. Duur : 1 maand.

 

BELANGRIJK :

 • De betalingen ter plaatse gebeuren uitsluitend via bancontact (geen cash).

 • Voor de toepassing van onderhavige regels, wordt verstaan onder werkdag, elke dag met uitzondering van de zaterdagen, de zondagen en de wettelijke en reglementaire feestdagen, namelijk : 1 januari, Paasmaandag, 1 en 8 mei, Hemelvaartdag, Pinkstermaandag, 21 juli, 15 augustus, 1, 2, 11 en 15 november, 25 en 26 december.

 • Elke aanvraag die werd ingediend binnen een termijn van minder dan 3 werkdagen vóór de gewenste datum van het parkeerverbod, zal door het Gemeentebestuur worden geweigerd.

 • Er wordt geen enkele aanvraag per telefoon aanvaard.

 

OPGELET : U bent verantwoordelijk voor uw aanvraag!

 • U moet vooraf de haalbaarheid van uw aanvraag nagaan (aanwezigheid van obstakels, garages, haltes van openbaar vervoer en gebrek aan parkeerzones, enz. …)
 • U moet controleren of de panelen op de juiste plaats blijven staan (de gemeentediensten markeren deze met vet krijt op het ogenblik van de plaatsing).

 

 

Laatste wijziging: 05/09/2017

Naar boven