U bent hier : Onthaal » Rijbewijs

Rijbewijs

Gemeentediensten

 

Voorlopig rijbewijs Model 3 (M3) (in bankkaartmodel)

Scholing met begeleiders (vrije begeleiding) – Enkel voor categorieën A1 tot DE + toevoegen van code 96 voor cat. B of afschaffing van code 78 voor cat. A tot DE

 • Formulier F02 van het examencentrum (slagen voor de theoretische proef indien geen vrijstelling)
 • Geldigheid : 12 maanden
 • Termijn : 2 tot 5 werkdagen
 • Tarief : 27 €
 • Foto en tekening elektronisch uit het Rijksregister gehaald
 • Geschiktheidsattest (medische schifting) indien scholing voor categorieën van groep 2 (cat. C tot DE)
 • Praktisch examen na 1 maand stage afleggen
 • Leeftijd : afgifte M3 vanaf 18 jaar en boven (naargelang de gewenste categorie)

Opmerking :

 • bij verval geen verlenging meer van het M3

 

Voorlopig rijbewijs Model 18 maanden (M18) (in bankkaartmodel)

Scholing met de rijschool – enkel voor cat. B

 • Formulier 02 van het excamencentrum (slagen voor de theoretische proef)
 • Certificaat van onderricht of bekwaamheidsattest van de rijschool
 • Geldigheid : 18 maanden
 • Termijn : 2 tot 5 werkdagen
 • Tarief : 27 €
 • Foto en tekening elektronisch uit het Rijksregister gehaald
 • Praktisch examen na 3 maanden stage afleggen
 • Leeftijd : afgifte M18 vanaf 18 jaar

Opgelet :

Nieuwe reglementering van kracht voor de voorlopige rijbewijzen sinds 3.2.2014 :

 • verkrijgen van meerdere M18 nu mogelijk onder bepaalde voorwaarden
 • voor rechtstreekse inruiling van M18 tegen M36 en omgekeerd zich verplicht voor de einddatum aanbieden indien theorie steeds geldig

 

Voorlopig rijbewijs Model 36 maanden (M36) (in bankkaartmodel)

Scholing met begeleiders (vrije begeleiding) – enkel voor cat. B

 • Formulier 02 van het examencentrum (slagen voor de theoretische proef)
 • Geldigheid : 36 maanden
 • Termijn : 2 tot 5 werkdagen
 • Tarief : 27 €
 • Foto en tekening uit het Rijksregister gehaald
 • Praktisch examen na 3 maanden stage afleggen
 • Leeftijd : afgifte M36 vanaf 17 jaar

Opgelet :

Nieuwe reglementering van kracht voor de voorlopige rijbewijzen sinds 3.2.2014 :

 • begeleider staat nu vermeld op het M36
 • begeleider dient houder te zijn van een Belgisch of Europees rijbewijs (cat. B) sinds minstens 8 jaar en vrij van verval van het recht tot sturen sinds 3 jaar
 • verkrijgen van meerdere M36 mogelijk onder bepaalde voorwaarden
 • voor inruiling van M36 tegen M18 en omgekeerd zich verplicht vóór de einddatum aanbieden indien theorie steeds geldig

Belangrijke opmerking :

 • Nu dient theorie steeds geldig te zijn bij het afleggen van de praktische proef

 

Duplicaat van voorlopige rijbewijzen M3, M18 en M36

 • Aangifteattest van verlies of diefstal (Formulier F07 bij de politie af te halen)
 • Termijn : 2 tot 5 werkdagen
 • Tarief : 27 €

Opgelet :

 • duplicaat uitgereikt tegen het zelfde tarief en met de aanvankelijke geldigheidsdatum

 

Definitief rijbewijs (nieuw model)

Zich persoonlijk aanbieden met het volgende : 

 • identiteitskaart (in de gemeente zijn ingeschreven)
 • formulier N06 als bewijs van het slagen voor het praktisch examen
 • voorlopig rijbewijs (aan de dienst rijbewijzen terug te bezorgen)
 • 1 pasfoto (bij niet elektronisch opnemen van de foto)
 • prijs : 27 €
 • termijn : 5 werkdagen
 • geldigheid : 10 jaar (enkel voor categorieën A,B,E behalve medische beperkingen …)

Duplicaat van definitief rijbewijs (nieuw model)

Zich persoonlijk aanbieden met het volgende:

 • identiteitskaart (in de gemeente ingeschreven zijn)
 • aangifte van verlies of diefstal ( formulier N07 bij de politie af te halen)
 • 1 pasfoto (bij niet elektronisch opnemen van de foto)
 • prijs : 27 €
 • termijn : 5 werkdagen
 • geldigheid : nieuwe periode van 10 jaar

Opgelet : het oude rijbewijs terug te bezorgen bij aanvraag om duplicaat ingevolge vernietiging, beschadiging, modelwisseling , wisseling voor niet gelijkende foto of andere vernieuwing van rijbewijs.

 

Internationaal rijbewijs

Zich persoonlijk aanbieden met :

 • identiteitskaart (in de gemeente ingeschreven zijn)
 • Belgisch of nog geldig Europees rijbewijs (EU ou EER*)
 • Oud internationaal rijbewijs (aan de gemeente terug te bezorgen)
 • 1 pasfoto (zie vereiste afmetingen bovenaan)¨
 • PRIJS: 27 €

TERMIJN: 2 tot 5 werkdagen
GELDIGHEID: 3 jaar

OPMERKING: er is geen duplicaat voorzien. Bij verlies of diefstal, een aanvraag opnieuw indienen om een nieuw internationaal rijbewijs.

* EU/EER : zie in hoofdstuk « omwisseling van Europese rijbewijzen »

OPMERKING: geen duplicaat voorzien voor deze wijziging van rijbewijs

 

Wisseling van Belgische rijbewijzen

vernieuwing van het rijbewijs in bankkaartmodel na zijn administratieve einddatum 

Op de aanvraag van de houder kan een Belgisch rijbewijs om vershillende redenen gewisseld worden :

 • tonen van een 1ste medisch attest (medische schifting)
 • vernieuwing van een medische schifting
 • een nieuwe categorie bekomen
 • vernieuwing van een rijbewijs voor de houders nog ingeschreven in het wachtregister
 • wiselings van oude Belgische rijbewijzen naar rijbewijzen in bankkaartmodel
 • vernieuwing van rijbewijzen om de code 95 op het rijdocument te bekomen
 • wisselen van rijbewijzen om administratieve en/of medische redenen …

Deze is geen volledige opsomming.

Goed te weten :

 • foto en tekening elektronisch uit het Rijksregister gehaald (behalve speciale identiteitskaarten)
 • oud rijbewijs terug te bezorgen
 • termijn : 5 werkdage
 • prijs : 27 €

 

Adresverandering op de roze documenten voor voertuigen

Voor verdere inlichtingen, gelieve met onze diensten contact op te nemen.

 

Omwisseling van Europese rijbewijzen

Europese rijbewijzen die door de lidstaten van de EU (Europese Unie) of van de EER (Europese Economische Ruimte), nl. Liechtenstein, Ijsland en Noorwegen mogen onder bepaalde voorwaarden omgewisseld worden.

Ter informatie :
Een nationaal Europees rijbewijs omwisselen is niet VERPLICHT. De houder mag in België rijden zolang zijn Europees nationaal rijbewijs nog geldig is.

Belangrijke opmerking :

Wanneer moet u uw Europees rijbewijs omwisselen ?

De omwisseling is verplicht twee jaar na de inschrijving in België voor Europese rijbewijzen zonder administratieve einddatum.
Voor Europese rijbewijzen met administratieve einddatum is de omwisseling niet verplicht. Toch dienen ze omgewisseld te worden vóór hun administratieve einddatum en vóór het einde van de geldigheidsduur van bepaalde categorieën van groep 2.

 

Opgelet :
Bij de inschrijving in de gemeente en vóór de aanvraag om omwisseling wordt de houder eerst verzocht om zijn Europees nationaal rijbewijs te laten registrerendoor ons 2 kopies (voor- en keerzijde, IN KLEUR) ervan mee te brengen. Later kan betrokkene eventueel zijn Europees rijbewijs omwisselen.

Omwisselingsvoorwaarden :

 • in de gemeente ingeschreven zijn en in het bezit zijn van een verblijfsvergunning
 • houder zijn van een nog geldig Europees nationaal rijbewijs op de dag van de omwisselingsaanvraag

Mee te brengen :

 • geldig verblijfsvergunning
 • 2 kopies voor- en keerzijde IN KLEUR van het Europees rijbewijs
 • 1 pasfoto (indien houder van een speciale identiteitskaart)
 • 27 € te betalen

Uitreikingstermijn :

5 werkdagen

Opmerking :

Een Europees rijbewijs tegelijkertijd laten registreren en omwisselen is ook mogelijk. Om dit samen te verrichten ons enkel twee kopies voor- en keerzijde van het rijbewijs mee te brengen.

 

Omwisseling van niet-Europese buitenlandse rijbewijzen

Een niet-Europees buitenlands nationaal rijbewijs is elk nationaal rijbewijs dat wordt uitgereikt door een niet-lidstaat van de Europese Unie of de Europese Economische Ruimte.

Opgelet :
Alleen erkende nationale buitenlandse rijbewijzen kunnen onder bepaalde voorwaarden omgewisseld worden.

Voor nadere informatie omtrent de omwisseling en de erkenning van die rijbewijzen, gelieve u aan te bieden samen met uw identiteitsbewijs en uw ORIGINEEL nationaal buitenlands rijbewijs.

Internationale buitenlandse rijbewijzen komen NIET IN AANMERKING voor de omwisseling.

 

Laatste wijziging: 11/08/2017

Naar boven