U bent hier : Onthaal » Questions fréquentes

FAQ's

Het gemeentehuis bevindt zich op het Colignonplein, 1030 Schaarbeek.

De dienst Burgerlijke stand/Bevolking is open op maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag van 8 tot 13 uur, donderdag van 8 tot 19 uur en – enkel voor minderjarigen – woensdag van 13 tot 15 uur (uitgezonderd tijdens schoolvakanties). Minderjarigen van 12 tot 18 jaar kunnen er terecht voor hun identiteitskaart, en minderjarigen van 0 tot 12 jaar voor een reiskaart. Alle minderjarigen kunnen er ook een paspoort verkrijgen. U verneemt er meer over in de rubriek ""Leven in Schaarbeek"" onder het tabblad ""Politieke organisatie en administratief beheer van de gemeente"".

U kunt het gemeentehuis van Schaarbeek situeren op het plannetje. in de rubriek "Zich lokaliseren".

Vanuit de homepagina kunt u via de rubriek "Adresboek" rechtstreeks contact opnemen met de gemeentediensten.

De lijst met nuttige telefoonnummers van bijvoorbeeld de hulpdiensten, wachtdiensten, thuiszorg enz. is te vinden onder het tabblad "Noodgevallen".

Behalve het gemeentehuis heeft de gemeente een aantal andere kantoren. Het Sociaal Administratief Centrum bevindt zich op de Haachtsesteenweg 226.

Het Technisch complex Rodenbach bevindt zich in de Georges Rodenbachlaan 29. Daar kunt u bijvoorbeeld terecht voor het reserveren van parkeerborden.

De dienst Maatschappelijke Integratie, Preventie en Solidariteit stelt een lokaal (Zaal 58) ter beschikking voor sportieve, culturele of sociale activiteiten. Dit lokaal bevindt zich in de Dupontstraat 58.

Onze officiële sluitingsdagen verschillen per jaar. U vindt ze in de rubriek "Leven in Schaarbeek" onder het tabblad "Politieke organisatie en administratief beheer van de gemeente".

Het OCMW beschikt over een callcenter, waar u met vragen terechtkunt zonder dat u zich hoeft te verplaatsen. Wilt u meer weten over dit callcenter, ga dan naar de rubriek ""Leven in Schaarbeek"" en kies het tabblad ""Sociale hulpverlening"".

U kunt uw vraag per brief stellen aan het college van burgemeester en schepenen.

Gemeentebestuur Schaarbeek
Colignonplein 1030 Brussel

of per e-mail: info@schaarbeek.irisnet.be.

De contactmogelijkheden zijn te vinden in de rubriek ""Administratieve formaliteiten"" onder het tabblad ""Burgerschap en democratie"".

Het personeel op de dienst Communicatie verzorgt zowel de interne als de externe communicatie. Deze dienst publiceert verschillende instrumenten ten behoeve van de Schaarbeekse bevolking.

Wilt u meer weten over de dienst Communicatie, ga dan naar de rubriek ""Leven in Schaarbeek"", kies het tabblad ""Politieke organisatie en administratief beheer van de gemeente"" en daarna ""Gemeentediensten"".

De dienst Interne en externe communicatie van de gemeente publiceert om de twee weken het infoblad "Schaarbeek Info". De pdf-versies zijn beschikbaar via de homepagina van de website.

"Onze Wijkkrant" is een halfjaarlijkse publicatie waarin verslag wordt uitgebracht van de activiteiten van de plaatselijke voorzieningen.

Voor het personeel verschijnt ook een interne krant, de "SchaarbeekWA".

Voor informatie over de andere communicatiemiddelen voor het publiek, ga naar de homepagina van de website en kies de rubriek "Kranten en Persmededelingen".

De dienst Communicatie van de gemeente publiceert om de twee weken het infoblad "Schaarbeek Info" (SI) voor de inwoners van de gemeente. De pdf-versie van die publicatie is beschikbaar als u vanuit de homepagina op het tabblad "Schaarbeek Info" klikt.

Er is ook een specifieke zoekmachine voor de SI beschikbaar, waardoor u in enkele klikken de Schaarbeekse actualiteit van de voorbije jaren kunt vinden.

De dienst Interne en externe communicatie van de gemeente publiceert om de twee weken het infoblad ""Schaarbeek Info"" voor alle inwoners van de gemeente. De pdf-versie van die publicatie is beschikbaar onder het tabblad ""Schaarbeek Info"" op de homepagina van de website.

www.schaarbeek.be is DE informatiesite voor de Schaarbeekse burger. Hierin worden alle inlichtingen verzameld over de gemeentediensten, instellingen en verenigingen die in Schaarbeek aanwezig zijn. De website besteedt ook aandacht aan de actualiteit in de gemeente en bevat een zeer volledige activiteitenagenda.

Als u niet alle gewenste informatie vindt of een voorstel hebt tot verbetering, laat het de webmaster dan weten op volgend adres: webmaster@schaarbeek.irisnet.be.

De sociaal bemiddelaar vergemakkelijkt de relaties tussen de inwoners en de administratie.

In het algemeen geeft hij de inwoners uitleg over documenten, beslissingen of adviezen die uitgaan van het gemeentebestuur.

. Hij behandelt ook alle aanvragen i.v.m. het administratief statuut van vreemdelingen: inschrijving in de gemeente, naturalisatie, gezinshereniging, schrapping, regularisatie, uitwijzing ...

Wilt u hier meer informatie over, ga dan naar de rubriek "Leven in Schaarbeek" en kies het tabblad "Sociale hulpverlening". Klik daarna op "Bemiddeling".

Opgelet! De dienst Juridische aangelegenheden kan u geen juridisch advies verstrekken.

Wel houden de juristen van de gemeente spreekuur bij Noorderzon. Ook het kabinet van de burgemeester organiseert spreekuren, op het gemeentehuis. Tot slot kunt u ontvangen worden door een advocaat op het Bureau voor Juridische Bijstand in het Justitiepaleis of op het Vredegerecht van Schaarbeek.

Alle praktische bijzonderheden over die spreekuren zijn te vinden in de rubriek ""Leven in Schaarbeek"" onder het tabblad ""Sociale hulpverlening"".

www.schaarbeek.be is DE informatiesite voor de Schaarbeekse burger. Hierin worden alle inlichtingen verzameld over de gemeentediensten, instellingen en verenigingen die in Schaarbeek aanwezig zijn. De website besteedt ook aandacht aan de actualiteit in de gemeente en bevat een zeer volledige activiteitenagenda.

Schrijf een mail naar volgend adres: webmaster@schaarbeek.irisnet.be.

Het plaatselijk sociaal project Noorderzon organiseert sociale spreekuren om u te helpen met administratieve procedures en u door te verwijzen naar diensten die bijvoorbeeld meer specifiek met werkgelegenheid en opleiding bezig zijn.

Wenst u praktische informatie over het raadplegen van deze dienst, ga dan naar de rubriek "Leven in Schaarbeek" en kies het tabblad "Sociale hulpverlening". Klik daarna op "Buurtprojecten".

De gemeentesecretaris leidt en coördineert de verschillende administratieve diensten. Hij wordt benoemd door de gemeenteraad, maar verliest zijn werk niet als er nieuwe verkiezingen plaatsvinden. Dat zorgt voor een zekere continuïteit in het administratieve beheer van de gemeente.

Wenst u meer informatie over de gemeentesecretaris, ga dan naar de rubriek ""Leven in Schaarbeek"", kies het tabblad ""Politieke organisatie en administratief beheer van de gemeente"" en daarna ""Administratieve actoren"".

Onze huidige gemeentesecretaris is David Neuprez. Hij leidt en coördineert de verschillende administratieve diensten. Hij wordt benoemd door de gemeenteraad, maar verliest zijn werk niet als er nieuwe verkiezingen plaatsvinden. Dat zorgt voor een zekere continuïteit in het administratieve beheer van de gemeente.

Wenst u meer informatie over de gemeentesecretaris of zoekt u zijn contactgegevens, ga dan naar de rubriek ""Leven in Schaarbeek"", kies het tabblad ""Politieke organisatie en administratief beheer van de gemeente"" en daarna ""Administratieve actoren"".

De gemeenteraad is het wetgevend orgaan van de gemeente en bestaat uit gemeenteraadsleden. De samenstelling van de gemeenteraad is in detail beschreven in de rubriek ""Leven in Schaarbeek"" onder het tabblad ""Politieke organisatie en administratief beheer van de gemeente"".

De taken van het secretariaat van de vergaderingen zijn:

 1. Het beheer van de bijeenkomsten van de vergaderingen;
 2. De praktische organisatie van de bijeenkomsten van het college en de raad;
 3. Het vaststellen van de agenda;
 4. Het opstellen van de verslagen;
 5. Het bijhouden van de registers bij de debatten;
 6. Het doorsturen van de dossiers naar de toezichthoudende instantie. Wilt u hier meer informatie over, ga dan naar de rubriek "Leven in Schaarbeek", kies het tabblad "Politieke organisatie en administratief beheer van de gemeente" en daarna "Administratieve actoren".

   

De dienst Aankopen bestelt verbruiksartikelen en diensten die nodig zijn voor de werking van het gemeentebestuur. Dit gebeurt meestal via een overheidsopdrachtprocedure.

Praktische informatie over deze dienst is te vinden in de rubriek "Leven in Schaarbeek" onder het tabblad "Politieke organisatie en administratief beheer van de gemeente".

Dominique Decoux is voorzitter van het OCMW. Ze heeft een adviserende stem in de gemeenteraad. Informatie over de voorzitter en haar contactgegevens zijn te vinden in de rubriek "Leven in Schaarbeek" onder het tabblad "Politieke organisatie en administratief beheer van de gemeente".

De gemeentesecretaris leidt en coördineert de gemeentediensten; hij is dus personeelschef en rapporteert aan het college van burgemeester en schepenen.

Het departement Human Resources bestaat overigens uit vier verschillende diensten. Wilt u hier meer over weten, ga dan naar de rubriek "Leven in Schaarbeek" en kies het tabblad "Politieke organisatie en administratief beheer van de gemeente".

In het onderdeel "Gemeentediensten" kiest u "Departement Human Resources".

Wenst u in te gaan op een offerteaanvraag voor een overheidsopdracht of wilt u meer informatie over de wettelijke aspecten hiervan, ga dan naar de rubriek "Leven in Schaarbeek" en kies het tabblad "Politieke organisatie en administratief beheer van de gemeente".

De begroting van de gemeente wordt beheerd door de dienst Controle/Begroting.

Uitleg over de gemeentelijke begroting en een aantal cijfers zijn beschikbaar in de rubriek "Leven in Schaarbeek" onder het tabblad "Politieke organisatie en administratief beheer van de gemeente".

De gemeentelijke begroting is een officieel document met alle prognoses voor de ontvangsten en uitgaven van de gemeente tijdens het begrotingsjaar (het begrotingsjaar loopt van 1 januari tot 31 december).

De gemeente wordt gevolgd door een comité dat alle beslissingen van het gemeentebestuur die een financiële impact hebben, moet onderzoeken en becommentariëren. Wilt u meer informatie hierover, ga dan naar de rubriek "Leven in Schaarbeek" en kies het tabblad "Politieke organisatie en administratief beheer van de gemeente".

De gemeenteontvanger int de ontvangsten van de gemeente. Wilt u hier meer over weten, ga dan naar de rubriek "Leven in Schaarbeek" en kies het tabblad "Politieke organisatie en administratief beheer van de gemeente".

In het onderdeel "Gemeentediensten" kiest u "Gemeenteontvanger".

 • Voor belastingaangiften of het toekennen van een btw-nummer kunt u contact opnemen met het Ministerie van Financiën (Paleizenstraat 48 – tel. 02 214 02 11).
 • Voor de gewestelijke belastingen kunt u terecht in het CCN, Vooruitgangsstraat 80, 1030 Brussel – tel. 02 744 40 40 – e-mail afb.fisc@mrbc.irisnet.be.

De gemeentedienst Gunning van overheidsopdrachten behandelt de administratieve, financiële en juridische aspecten van de gunning en uitvoering van overheidsopdrachten op het gebied van werken en diensten. Wilt u meer weten over deze dienst, ga dan naar de rubriek ""Leven in Schaarbeek"" en kies het tabblad ""Politieke organisatie en administratief beheer van de gemeente"". Klik daarna op ""Gemeentediensten"".

Ja. Het gemeentebestuur heeft een dienst Fonds Grootstedenbeleid. Die is belast met de coördinatie van het beleid dat uitgaat van het gelijknamige federale ministerie.

Meer bijzonderheden over de doelstellingen en acties van dit beleid zijn te vinden in de rubriek ""Leven in Schaarbeek"" onder het tabblad ""Politieke organisatie en administratief beheer van de gemeente"".

In het onderdeel ""Gemeentediensten"" kiest u ""Departement Duurzame en Strategische Ontwikkeling"".

In de lokettenzaal van het gemeentehuis kan de bevolking terecht voor de meeste formaliteiten i.v.m. de dienst Burgerlijke stand/Bevolking. Aan de ingang van het gemeentehuis moet u een ticket nemen voordat u de lokettenzaal binnen kunt.

Het gemeentepersoneel doet er alles aan om de wachttijd in die zaal zo veel mogelijk te beperken. Die tijd kunt u benutten om de prachtige architectuur van de zaal te bewonderen. Door de enorme glasoppervlakte was die qua energiebesparing haar tijd ver vooruit.

Het departement Duurzame en Strategische Ontwikkeling (DSO) is een instrument voor de ontwikkeling van het Schaarbeekse gemeentebeleid ten dienste van de politieke overheid en de gemeentediensten. Het is belast met het organiseren van coherente acties binnen het gemeentebestuur. Wilt u meer weten over dit departement, ga dan naar de rubriek ""Leven in Schaarbeek"", kies het tabblad ""Politieke organisatie en administratief beheer van de gemeente"" en daarna ""Gemeentediensten"".

De dienst Verzekeringen van de gemeente komt soms rechtstreeks in contact met de Schaarbeekse bevolking. Wanneer? Dit gebeurt voornamelijk als door de activiteit van het gemeentebestuur schade wordt berokkend aan derden.

Meer uitleg over de werking van deze dienst is te vinden in de rubriek ""Leven in Schaarbeek"" onder het tabblad ""Politieke organisatie en administratief beheer van de gemeente"".

Externe betrekkingen zijn een bevoegdheid van de burgemeester.

Gedetailleerde informatie over de bevoegdheden van de burgemeester is te vinden in de rubriek "Leven in Schaarbeek" onder het tabblad "Politieke organisatie en administratief beheer van de gemeente".

In het onderdeel "Verkozenen" kiest u "College".

Alle officiële akten aangaande de bevolking worden uitgevoerd door de dienst Burgerlijke stand/Bevolking: inschrijving in de gemeente; aflevering van identiteitsbewijzen; rijbewijs; getuigschriften; aangifte van een adreswijziging; akten van de burgerlijke stand (huwelijk, echtscheiding, geboorte, overlijden); nationaliteitsbewijs. Wilt u meer weten over de dienst Bevolking, ga dan naar de rubriek ""Leven in Schaarbeek"" en kies het tabblad ""Politieke organisatie en administratief beheer van de gemeente"".

De dienst Burgerlijke stand/Bevolking van de gemeente Schaarbeek levert tal van officiële akten af. U kunt er zich inschrijven als nieuwe inwoner van Schaarbeek, melden dat u verhuist, identiteitsbewijzen ontvangen, rijbewijzen en werkvergunningen, getuigschriften, documenten om in het buitenland te reizen en akten van de burgerlijke stand.

Wenst u meer informatie over deze documenten en over de procedure die u moet volgen, ga dan naar de rubriek ""Leven in Schaarbeek"" en kies het tabblad ""Politieke organisatie en administratief beheer van de gemeente"".

De dienst Burgerlijke stand/Bevolking kan een huwelijksakte of een duplicaat van uw huwelijksboekje afleveren en uw verklaring van samenwoning of huwelijk registreren. Opgelet, u mag maar trouwen vanaf de 14e dag volgend op de datum van aangifte en uiterlijk zes maanden na die datum.

De gemeente organiseert ook de viering van een aantal huwelijksjubilea (50, 60, 65 of 70 jaar huwelijk).

Wenst u meer informatie over deze procedures, ga dan naar de rubriek "Administratieve formaliteiten" en kies het tabblad "Burgerlijke stand, identiteit, nationaliteit".

Dat is een gemeentelijk bijkantoor voor Schaarbekenaren die in de buurt van de hoek tussen de Radiumstraat en de Victor Hugostraat wonen.

Meer informatie over dit kantoor is te vinden in de rubriek "Administratieve formaliteiten" onder het tabblad "Burgerlijke stand, identiteit, nationaliteit".

De dienst Burgerlijke stand/Bevolking registreert uw aangifte van echtscheiding en levert de echtscheidingsakte af. Wilt u meer weten over deze dienst, ga dan naar de rubriek "Administratieve formaliteiten" en kies het tabblad "Burgerlijke stand, identiteit, nationaliteit".

De identiteitskaart is niet verplicht voor de leeftijd van 12 jaar, behalve als het kind op reis gaat! De Kids Card, die verplicht is om in de EG-landen te kunnen reizen, is geldig tot de leeftijd van 12 jaar.

Praktische bijzonderheden en de procedure bij verlies of diefstal zijn te vinden in de rubriek "Administratieve formaliteiten" onder het tabblad "Burgerlijke stand, identiteit, nationaliteit"

Niet-Belgische kinderen hebben een reiskaart nodig. Alle informatie is te vinden in de rubriek "Administratieve formaliteiten" onder het tabblad "Burgerlijke stand, identiteit, nationaliteit".

Voor wie de Belgische nationaliteit heeft, is een identiteitskaart verplicht vanaf de leeftijd van 12 jaar, al kunnen ook identiteitsbewijzen afgeleverd worden voor kinderen jonger dan 12.

Het identiteitsbewijs voor niet-Belgen is de verblijfskaart voor wie ouder is dan 12 jaar en de geboortekaart voor kinderen jonger dan 12 jaar.

Bij de vernieuwing van identiteitsbewijzen ontvangt iedereen – Belg of niet-Belg – voortaan een elektronische versie. De procedures zijn beschreven in de rubriek "Administratieve formaliteiten" onder het tabblad "Burgerlijke stand, identiteit, nationaliteit". Klik op het gewenste identiteitsbewijs.

De procedure is verschillend voor Belgische of niet-Belgische onderdanen (die in orde zijn met de inschrijving in de gemeente Schaarbeek).

Alle informatie over het verkrijgen van deze officiële documenten, opgesteld door het gemeentebestuur, is terug te vinden in de rubriek ""Administratieve formaliteiten"" onder het tabblad ""Burgerlijke stand, identiteit, nationaliteit"".

De gemeente levert enkel paspoorten af aan Belgische onderdanen die op haar grondgebied wonen.

Belgische onderdanen die in het buitenland wonen, moeten zich aanmelden op de dienst van de Gouverneur van het Arrondissement Brussel Hoofdstad – Koloniënstraat 56 – 1000 Brussel.

De formaliteiten om een paspoort te verkrijgen op de gemeente zijn beschreven in de rubriek ""Administratieve formaliteiten"" onder het tabblad ""Burgerlijke stand, identiteit, nationaliteit"".

De dienst Burgerlijke stand/Bevolking kan u de volgende documenten afleveren: een uittreksel uit het strafregister, een gezinssamenstelling, een getuigschrift van woonst, een getuigschrift van nationaliteit, een getuigschrift van leven, een legalisatie van handtekening, een ouderlijke toestemming, een eensluidend afschrift, een tenlasteneming, een voorafgaande wilsverklaring tot euthanasie, een voorafgaande wilsverklaring voor begrafenissen/riten en een toestemming/weigering i.v.m. het afstaan van organen.

Alle informatie hierover is te vinden in de rubriek "Administratieve formaliteiten" onder het tabblad "Burgerlijke stand, identiteit, nationaliteit".

Het kind moet aanwezig zijn bij de aanvraag van een reiskaart door de vader of moeder. De reiskaart wordt afgeleverd aan niet-Belgische kinderen.

De procedure voor het verkrijgen hiervan is beschreven in de rubriek ""Administratieve formaliteiten"" onder het tabblad ""Burgerlijke stand, identiteit, nationaliteit"".

Ga naar de dienst Burgerlijke stand/Bevolking. De procedure is verschillend voor Belgen of niet-Belgen. De te volgen procedure voor deze administratieve formaliteiten is beschreven in de rubriek ""Administratieve formaliteiten"" onder het tabblad ""Huisvesting, stedenbouw, leefmilieu"".

Dat getuigschrift heet voortaan ""uittreksel uit het strafregister"" en kan verkregen worden op de dienst Burgerlijke stand/Bevolking van het gemeentebestuur.

Alle praktische bijzonderheden over het verkrijgen van dit getuigschrift zijn beschreven in de rubriek ""Administratieve formaliteiten"" onder het tabblad ""Burgerlijke stand, identiteit, nationaliteit"".

Ga naar de dienst Burgerlijke stand/Bevolking van de gemeente Schaarbeek. Opgelet: deze dienst kan alleen eensluidende afschriften verstrekken van documenten in het Nederlands of het Frans.

Alle informatie over de te volgen procedure is te vinden in de rubriek ""Administratieve formaliteiten"" onder het tabblad ""Burgerlijke stand, identiteit, nationaliteit"", onderdeel ""Legalisatie, getuigschriften ...""

Dergelijke formulieren worden afgeleverd door de dienst Burgerlijke stand/Bevolking. Wenst u meer informatie over het verkrijgen van een formulier, ga dan naar de rubriek ""Administratieve formaliteiten"" en kies het tabblad ""Burgerlijke stand, identiteit, nationaliteit"".

Bij een overlijden kunt u de nodige formaliteiten vervullen op de dienst Burgerlijke stand. U vindt alle informatie in de rubriek "Administratieve formaliteiten" onder het tabblad "Burgerlijke stand, identiteit, nationaliteit".

De procedure is verschillend voor Belgische of niet-Belgische onderdanen – maar die steeds in orde en ingeschreven zijn in de gemeente Schaarbeek.

Alle informatie over het verkrijgen van deze officiële documenten, opgesteld door het gemeentebestuur, is terug te vinden in de rubriek "Administratieve formaliteiten" onder het tabblad "Burgerlijke stand, identiteit, nationaliteit". Daar vindt u ook informatie over het verkrijgen van veel andere documenten en officiële procedures.

De formaliteiten die u moet vervullen om zich als niet-Belg in de gemeente in te schrijven hangen af van uw statuut en/of de duur van uw verblijf. Wenst u meer informatie hierover, ga dan naar de rubriek "Administratieve formaliteiten" en kies het tabblad "Burgerlijke stand, identiteit, nationaliteit".

De dienst Burgerlijke stand van de gemeente Schaarbeek levert de volgende akten af: geboorte; huwelijk/samenwoning; overlijden; echtscheiding; nationaliteit; verandering van naam of voornaam; verandering van geslacht en inschrijving van de akte van burgerlijke stand.

Meer informatie over het verkrijgen van deze akten is te vinden in de rubriek ""Administratieve formaliteiten"" onder het tabblad ""Burgerlijke stand, identiteit, nationaliteit"".

Als u wilt weten hoe u een uittreksel uit het strafregister verkrijgt – het vroegere "bewijs van goed gedrag en zeden" – ga dan naar de rubriek "Administratieve formaliteiten" en kies het tabblad "Burgerlijke stand, identiteit, nationaliteit".

Om een handtekening op een document te laten legaliseren, dient u zich aan te melden op de dienst Burgerlijke stand/Bevolking. Meer informatie over deze formaliteiten vindt u in de rubriek "Administratieve formaliteiten" onder het tabblad "Burgerlijke stand, identiteit, nationaliteit".

De formaliteiten verschillen naargelang van uw situatie:

 • U bent Belg en schrijft zich voor de eerste keer in België in Schaarbeek in.
 • U bent buitenlander en schrijft zich voor de eerste keer in België in Schaarbeek in.
 • U bent Belg, reeds in België ingeschreven en komt vanuit een andere gemeente naar Schaarbeek.
 • U bent buitenlander, reeds in België ingeschreven en komt vanuit een andere gemeente naar Schaarbeek.

Wenst u de procedure te kennen, ga dan in de eerste twee gevallen naar de rubriek ""Administratieve formaliteiten"" en kies het tabblad ""Burgerlijke stand, identiteit, nationaliteit"".

U moet zich laten schrappen uit de registers van de gemeente Schaarbeek. U dient zich hiervoor aan te melden op de dienst Bevolking. Wilt u meer weten over deze procedure, ga dan naar de rubriek ""Administratieve formaliteiten"" en kies het tabblad ""Huisvesting, stedenbouw, leefmilieu"".

U kunt akten van de burgerlijke stand verkrijgen waaruit een nationaliteitswijziging blijkt, maar ook een aanvraag doen tot het verkrijgen van de Belgische nationaliteit op de dienst Burgerlijke stand/Bevolking.

Wilt u meer weten over de te volgen procedure, ga dan naar de rubriek "Administratieve formaliteiten" en kies het tabblad "Burgerlijke stand, identiteit, nationaliteit".

U moet de geboorte aangeven bij de gemeentediensten. U kunt er ook een geboorteakte vragen en eventueel een erkenning van vaderschap verkrijgen.

Wilt u meer weten over deze procedures, ga dan naar de rubriek ""Administratieve formaliteiten"" en kies het tabblad ""Burgerlijke stand, identiteit, nationaliteit"".

De ambtenaar van de burgerlijke stand is een door de wet aangestelde ambtenaar die de akten van de burgerlijke stand ontvangt en bewaart en hiervan kopieën of uittreksels aflevert. De functies van de ambtenaar van de burgerlijke stand worden uitgeoefend door de burgemeester, maar meestal gedelegeerd aan een schepen.

In Schaarbeek is die schepen Bernard Guillaume.

Meer informatie over zijn bevoegdheden is te vinden in de rubriek ""Leven in Schaarbeek"" onder het tabblad ""Politieke organisatie en administratief beheer van de gemeente"", onderdeel ""Verkozenen"".

Het uittreksel uit het strafregister, vroeger het ""bewijs van goed gedrag en zeden"" genoemd, kan verkregen worden op de dienst Burgerlijke stand/Bevolking. Wilt u meer weten over het verkrijgen van dit document, ga dan naar de rubriek ""Administratieve formaliteiten"" en kies het tabblad ""Burgerlijke stand, identiteit, nationaliteit"".

Het college is het uitvoerend orgaan van de gemeente en is samengesteld uit de burgemeester en schepenen. De samenstelling van de gemeenteraad is in detail beschreven in de rubriek "Leven in Schaarbeek" onder het tabblad "Politieke organisatie en administratief beheer van de gemeente".

Het college is het uitvoerend orgaan van de gemeente. Het is samengesteld uit de burgemeester en schepenen. Zijn werking is beschreven in de rubriek "Leven in Schaarbeek" onder het tabblad "Politieke organisatie en administratief beheer van de gemeente".

De gemeenteraadsleden worden rechtstreeks verkozen door alle kiezers in de gemeente voor een mandaat van zes jaar, te rekenen vanaf 1 januari volgend op de datum van hun verkiezing. Zij vormen samen de gemeenteraad, die beschouwd kan worden als het parlement van de gemeente.

De lijst van gemeenteraadsleden is te vinden in de rubriek "Leven in Schaarbeek" onder het tabblad "Politieke organisatie en administratief beheer van de gemeente". Klik daarna op "Verkozenen".

De eerste schepen van Schaarbeek is Vincent Vanhalewyn. Informatie over haar en haar contactgegevens zijn te vinden in de rubriek "Leven in Schaarbeek" onder het tabblad "Politieke organisatie en administratief beheer van de gemeente".

De burgemeester en de schepenen vormen samen in zekere zin de regering van de gemeente (uitvoerend orgaan). De namen, bevoegdheden en contactgegevens van de schepenen zijn te vinden in de rubriek "Leven in Schaarbeek" onder het tabblad "Politieke organisatie en administratief beheer van de gemeente".

De vierde schepen van Schaarbeek is Cécile Jodogne. Informatie over hem en zijn contactgegevens zijn te vinden in de rubriek "Leven in Schaarbeek" onder het tabblad "Politieke organisatie en administratief beheer van de gemeente".

De derde schepen van Schaarbeek is Denis Grimberghs. Informatie over hem en zijn contactgegevens zijn te vinden in de rubriek "Leven in Schaarbeek" onder het tabblad "Politieke organisatie en administratief beheer van de gemeente".

De tweede schepen van Schaarbeek is Bernard Guillaume. Informatie over hem en zijn contactgegevens zijn te vinden in de rubriek "Leven in Schaarbeek" onder het tabblad "Politieke organisatie en administratief beheer van de gemeente".

De vijfde schepen van Schaarbeek is Etienne Noël. Informatie over hem en zijn contactgegevens zijn te vinden in de rubriek "Leven in Schaarbeek" onder het tabblad "Politieke organisatie en administratief beheer van de gemeente".

De zevende schepen van Schaarbeek is Sadik Köksal. Informatie over hem en zijn contactgegevens zijn te vinden in de rubriek "Leven in Schaarbeek" onder het tabblad "Politieke organisatie en administratief beheer van de gemeente".

De zesde schepen van Schaarbeek is Saït Köse. Informatie over hem en zijn contactgegevens zijn te vinden in de rubriek "Leven in Schaarbeek" onder het tabblad "Politieke organisatie en administratief beheer van de gemeente".

De achtste schepen van Schaarbeek is Michel De Herde. Informatie over hem en zijn contactgegevens zijn te vinden in de rubriek "Leven in Schaarbeek" onder het tabblad "Politieke organisatie en administratief beheer van de gemeente".

De tiende schepen van Schaarbeek is Adelheid Byttebier. Informatie over haar en haar contactgegevens zijn te vinden in de rubriek "Leven in Schaarbeek" onder het tabblad "Politieke organisatie en administratief beheer van de gemeente".

De negende schepen van Schaarbeek is Mohamed El Arnouki. Informatie over haar en haar contactgegevens zijn te vinden in de rubriek "Leven in Schaarbeek" onder het tabblad "Politieke organisatie en administratief beheer van de gemeente".

Meer informatie over de activiteiten en evenementen die in Schaarbeek georganiseerd worden, vindt u in het gedeelte "Agenda" of "Actualiteit".

De rubriek ""Agenda"" bundelt alle lopende of toekomstige evenementen in de gemeente. De evenementen zijn er ingedeeld per thema. Klik op de benaming om praktische informatie op te vragen. Ga naar het onderdeel ""Agenda"".

Dossiers waarvoor een openbaar onderzoek loopt, kunnen geraadpleegd worden in het gemeentehuis op het Colignonplein. Raadpleging is mogelijk van maandag tot vrijdag van 9 tot 13 uur in bureau 2.07, op donderdag van 16.30 tot 19 uur in 2.03 en na afspraak tot 20 uur.

Wenst u meer informatie over het raadplegen van dossiers waarvoor een openbaar onderzoek loopt, ga dan naar de rubriek "Administratieve formaliteiten", kies het tabblad "Huisvesting, stedenbouw, leefmilieu" en daarna "Stedenbouw".

Eigenlijk spreken we in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest niet meer van een bouwvergunning maar van een "stedenbouwkundige vergunning".

De gemeentedienst die zich daarmee bezighoudt, vindt u aan het Loket Stedenbouw. Meer informatie over het raadplegen van dit loket vindt u in de rubriek "Administratieve formaliteiten" onder het tabblad "Huisvesting, stedenbouw, leefmilieu", onderdeel "Openbare ruimte en stedenbouw".

Stedenbouw is een vrij omvangrijke materie. U kunt informatie opvragen over: de toestand van een gebouw, de stedenbouwkundige vergunning, de milieuvergunning, de controles, de lopende openbare onderzoeken, de renovatiepremies, de wijkcontracten, de verordeningen en verordenende plannen.

Alle beschikbare informatie is te vinden in de rubriek "Leven in Schaarbeek" onder het tabblad "Huisvesting, stedenbouw, leefmilieu".

Voor andere vragen kunt u terecht aan het Loket Stedenbouw van de gelijknamige gemeentedienst. Wenst u meer informatie over de taken en de contactgegevens van deze dienst, ga dan naar de rubriek "Administratieve formaliteiten" en kies het tabblad "Huisvesting, stedenbouw, leefmilieu".

De gemeentelijke kinderdagverblijven en peutertuinen worden beheerd door de vzw Crèches de Schaerbeek. Meer informatie hierover is beschikbaar in de rubriek "Leven in Schaarbeek", onder het tabblad "Kinderen, jeugd, gezin".

Wat de privé-kinderdagverblijven betreft, is er een lijst met kinderdagverblijven in Schaarbeek beschikbaar op de websites van het Kind & Gezin of de O.N.E.

In het algemeen promoot en voert de dienst Subsidies en Partnerships een actief beleid, gericht op het verwerven van subsidies en steunmaatregelen voor de coördinatie van gesubsidieerde projecten, teneinde de door het gemeentebestuur genomen beleidsbeslissingen te kunnen financieren en uitvoeren.

Deze dienst houdt zich niet bezig met het toekennen van subsidies, maar met het zoeken naar subsidies voor de projecten van de gemeente.

Wenst u meer te weten over deze dienst, ga dan naar de rubriek "Leven in Schaarbeek" en kies het tabblad "Politieke organisatie en administratief beheer van de gemeente".

In het onderdeel "Gemeentediensten" kiest u "Departement Duurzame en Strategische Ontwikkeling".

Ga naar het PWA om een contract te ondertekenen in verband met de prestatievoorwaarden. Wenst u meer te weten over de procedure om dienstencheques te verkrijgen, ga dan naar de rubriek "Onderwijs en werk in Schaarbeek" en kies het tabblad "Tewerkstelling".

In de rubriek "Leven in Schaarbeek" onder het tabblad "Sociale hulpverlening" zijn tal van maatschappelijke hulpvoorzieningen te vinden, die voorgesteld worden door Schaarbeekse organisaties.

Sommige verenigingen richten zich tot een zeer specifiek publiek, maar er zijn ook meer algemene verenigingen, die vaak de deur openen naar nog andere verenigingen.

Verenigingen die in Schaarbeek aanwezig zijn: Noorderzon, de wijkwinkels, het Sociaal Infopunt, Zaal 58 en de vzw Services sociaux des Quartiers 1030.

Wenst u meer informatie over deze organisaties, ga dan naar de rubriek "Leven in Schaarbeek" en kies het tabblad "Sociale hulpverlening", onderdeel "Buurtprojecten".

Het gemeentebestuur heeft een dienst Solidariteit, die bevoegd is voor gehandicaptenbeleid, humanitaire actie en Noord/Zuid-samenwerking. Wenst u meer informatie over de taken van deze dienst, ga dan naar de rubriek "Leven in Schaarbeek" en kies het tabblad "Politieke organisatie en administratief beheer van de gemeente".

In het onderdeel "Gemeentediensten" kiest u "Departement Specifieke diensten".

In Schaarbeek zijn meer dan 600 verenigingen of diensten aanwezig! De vzw's zijn bijzonder proactief en organiseren regelmatig activiteiten voor de inwoners van Schaarbeek – jong of oud – in uiteenlopende domeinen zoals sport, cultuur, gezondheid of sociale evenementen.

De lijst van verenigingen die actief zijn in Schaarbeek is te vinden in de rubriek "Leven in Schaarbeek" onder het tabblad "Verenigingen".

Er is een gemeentedienst die daar specifiek bevoegd voor is. Wenst u meer te weten over de taken van deze dienst en de integratiebevorderende structuren die werden ingevoerd, ga dan naar de rubriek "Leven in Schaarbeek" en kies het tabblad "Politieke organisatie en administratief beheer van de gemeente".

In het onderdeel "Gemeentediensten" kiest u "Departement Specifieke diensten" en daarna "Sociale Integratie en Preventie".

Het Huis van de Burgers biedt onderdak aan het project Noorderzon en het straathoekwerkersteam van Gaucheret.

Alle inwoners van Schaarbeek kunnen bij het plaatselijke sociale project Noorderzon terecht met vragen van sociale, psychologische of juridische aard. Het verlaagt ook de toegangsdrempel tot de overheidsdiensten.

Wenst u meer informatie over deze dienst, ga dan naar de rubriek "Leven in Schaarbeek" en kies het tabblad "Sociale hulpverlening". In het onderdeel "Buurtprojecten" kiest u "Noorderzon".

Het Bureau Slachtofferhulp heeft een kantoor in Schaarbeek. Meer informatie hierover is te vinden in de rubriek "Leven in Schaarbeek" onder het tabblad "Sociale hulpverlening".

Gemeentelijke juristen houden spreekuur bij Noorderzon. Het kabinet van de burgemeester organiseert ook juridische spreekuren. Daarnaast kunt u met een advocaat praten in het Bureau voor Juridische Bijstand in het Justitiepaleis.

Alle praktische bijzonderheden over die spreekuren zijn te vinden in de rubriek "Leven in Schaarbeek" onder het tabblad "Sociale hulpverlening".

In feite zijn er meerdere bureaus voor slachtofferhulp. Die werken op een gedecentraliseerde manier. Schaarbeek heeft dus zijn eigen Bureau Slachtofferhulp.

Het heeft de volgende taken: permanente opleiding van politiemensen m.b.t. slachtofferonthaal, slachtofferhulp, contact met hulporganisaties, deelname aan overlegstructuren en tot slot preventie van victimisatie.

Meer informatie over het Bureau Slachtofferhulp is te vinden in de rubriek "Leven in Schaarbeek" onder het tabblad "Veiligheid en preventie".

De naam "Artikel 27" komt van "Ticket artikel 27", waardoor OCMW-klanten meestal d.m.v. financiële steun toegang krijgen tot culturele, sportieve en sociale ontplooiingsmogelijkheden. De openingstijden van deze dienst zijn te vinden in de rubriek "Leven in Schaarbeek" onder het tabblad "Sociale hulpverlening".

Schepen Etienne Noël is bevoegd voor Middenstand. Op het niveau van het gemeentebestuur behoort deze materie tot het departement Specifieke diensten.

Alle informatie over deze dienst is te vinden in de rubriek "Leven in Schaarbeek" onder het tabblad "Politieke organisatie en administratie beheer van de gemeente".

De CSSA (Coördinatie van de Schaarbeekse Sociale Actie) groepeert de Schaarbeekse verenigingen die actief zijn op maatschappelijk of sociocultureel gebied. Haar doel is: gezamenlijk nadenken en optreden in de strijd tegen armoede en sociale uitsluiting in Schaarbeek.

Meer bijzonderheden over de CSSA is te vinden in de rubriek "Leven in Schaarbeek" onder het tabblad "Sociale hulpverlening", onderdeel "OCMW van Schaarbeek".

De gemeente heeft een schepen die bevoegd is voor Gelijkheid mannen/vrouwen. Ze opende bovendien een Vrouwenhuis, dat zich inzet voor het verbeteren van hun welzijn. De bevoegde schepen is Afaf Hemamou.

Meer informatie over Gelijkheid mannen/vrouwen in de gemeente is te vinden in de rubriek "Leven in Schaarbeek" onder het tabblad "Sociale hulpverlening".

Dit verleent maatschappelijke hulp aan wie dat nodig heeft. De huidige voorzitter is Dominique Decoux. Wenst u meer te weten over deze instelling, ga dan naar de rubriek "Leven in Schaarbeek" en kies het tabblad "Sociale hulpverlening".

Het Sociaal Verwarmingsfonds voorziet in een financiële tegemoetkoming in uw brandstoffactuur indien u huisbrandolie, verwarmingspetroleum of propaangas gebruikt. Om van deze tegemoetkoming gebruik te kunnen maken, moet u een aanvraag indienen bij het OCMW. Wenst u meer te weten over deze steunmaatregel, ga dan naar de rubriek "Leven in Schaarbeek" en kies het tabblad "Sociale hulpverlening", onderdeel "OCMW van Schaarbeek".

De dienst Schuldbemiddeling van het OCMW helpt inwoners van Schaarbeek die met tijdelijke betalingsmoeilijkheden kampen of gebukt gaan onder overmatige schulden, ongeacht of het gaat om bedienden, arbeiders, gepensioneerden, uitkeringstrekkers …

Wenst u meer informatie over deze dienst, ga dan naar de rubriek "Leven in Schaarbeek" en kies het tabblad "Sociale hulpverlening", onderdeel "OCMW van Schaarbeek".

De buurtbemiddelaar staat ter beschikking van inwoners die de conflicten in hun dagelijks leven bij minnelijke schikking willen regelen. Het gaat om buren, eigenaars, mede-eigenaars, huurders, familieleden ... Ze willen zelf de spanningen en geschillen oplossen die zich in hun woning, wijk of familie voordoen (lawaai, gemeenschappelijke afscheidingen, hygiëne, werkzaamheden, communicatieproblemen ...).

Wenst u meer informatie over de hulp die de buurtbemiddelaar kan bieden, ga dan naar de rubriek "Leven in Schaarbeek" en kies het tabblad "Sociale hulpverlening", onderdeel "Bemiddeling".

Bij de dienst Lokale Bemiddeling. De politie of het parket beslist of uw geval behandeld kan worden door de dienst Lokale Bemiddeling. Wenst u meer te weten over de praktische aspecten van deze dienst, ga dan naar de rubriek "Leven in Schaarbeek" en kies het tabblad "Sociale hulpverlening", onderdeel "Bemiddeling".

De vzw Sociale Harmonisatie in Schaarbeek is een van de organisaties die belast zijn met het bevorderen van de integratie en samenleving in de gemeente. Wenst u meer te weten over haar taken en activiteiten, ga dan naar de rubriek "Leven in Schaarbeek" en kies het tabblad "Politieke organisatie en administratief beheer van de gemeente".

Bij de dienst Bemiddeling Nieuwkomers. Deze dienst heeft tot doel de integratie van nieuwkomers in België, die ingeschreven zijn in de gemeente Schaarbeek, te vergemakkelijken. Er wordt geluisterd naar de nieuwe migrant en antwoord gegeven op zijn of haar vragen over het dagelijks leven. Hij of zij wordt ook doorverwezen naar de juiste structuren.

Wenst u te weten wat de bemiddelaar Nieuwkomers voor u kan doen, ga dan naar de rubriek "Leven in Schaarbeek" en kies het tabblad "Sociale hulpverlening", onderdeel "Bemiddeling".

Het plaatselijke sociale project Noorderzon organiseert juridische spreekuren, waar alle inwoners van Schaarbeek terecht kunnen met juridische vragen.

Wenst u meer informatie over die spreekuren, ga dan naar de rubriek "Leven in Schaarbeek" en kies het tabblad "Sociale hulpverlening".

De gemeente heeft op haar grondgebied een AGM (dienst Alternatieve Gerechtelijke Maatregelen), waar twee mensen werkzaam zijn. De dienst AGM heeft de taak om mensen te begeleiden die een misdrijf begaan hebben en die bij wijze van alternatieve straf werk moeten verrichten ten gunste van de gemeenschap.

Als administratie of organisatie kunt u zich tot deze dienst richten om een dienstverlener te ontvangen. Wenst u er meer over te weten, ga dan naar de rubriek "Leven in Schaarbeek" en kies het tabblad "Sociale hulpverlening".

Het plaatselijke sociale project Noorderzon bevindt zich in het Huis van de Burgers. Bewoners van de Gaucheret- en Brabantwijk kunnen er terecht met vragen van sociale, psychologische of juridische aard. Het verlaagt ook de toegangsdrempel tot de overheidsdiensten.

Verder helpt dit sociale project bij het zoeken naar een woning en het verfraaien van wijken.

Wenst u er meer over te weten, ga dan naar de rubriek "Leven in Schaarbeek", kies het tabblad "Sociale hulpverlening" en daarna "Buurtprojecten".

Het project Latitude Nord, het vroegere Rousseau-project, staat in voor de sociale begeleiding van personen die een prostitutieactiviteit uitoefenen en voor de preventie en het beheer van de risico's die aan deze activiteit verbonden zijn. Wenst u meer informatie over dit project, ga dan naar de rubriek "Leven in Schaarbeek" en kies het tabblad "Sociale hulpverlening".

De dienst AGM (dienst Alternatieve Gerechtelijke Maatregelen) heeft de taak om mensen te begeleiden die een misdrijf begaan hebben en die bij wijze van alternatieve straf werk moeten verrichten ten gunste van de gemeenschap.

Wenst u meer informatie over de dienst AGM, ga dan naar de rubriek "Leven in Schaarbeek" en kies het tabblad "Sociale hulpverlening".

Bij de gemeentedienst Burgerlijke stand/Bevolking. De procedure die u moet volgen, wordt in detail beschreven in de rubriek "Administratieve formaliteiten" onder het tabblad "Sociale hulpverlening".

U kunt via elektronische weg een tegemoetkoming aanvragen alsook een vaste parkeerplaats voor uw woning.

Alle bijzonderheden zijn te vinden in de rubriek "Administratieve formaliteiten" onder het tabblad "Sociale hulpverlening".

Dit contract heet voortaan "Stedelijk Preventieprogramma (SPP)".

Het principe van de programma's is eenvoudig: gemeenten met een ernstig onveiligheidsprobleem in staat stellen om een aantal praktische voorzieningen te organiseren op het gebied van sociale preventie.

In Schaarbeek draaien deze veiligheids- en preventiecontracten rond een aantal punten, die beschreven zijn in de rubriek "Leven in Schaarbeek" onder het tabblad "Veiligheid en preventie".

Zes teams van gemeenschapswachten, verspreid over zes wijken en herkenbaar aan hun paarse outfit, moeten door hun aanwezigheid op straat de band tussen de bevolking en de overheid versterken, de sfeer tussen de bewoners verbeteren en het onveiligheidsgevoel doen afnemen.

Alle informatie hierover is te vinden in de rubriek "Leven in Schaarbeek" onder het tabblad "Veiligheid en preventie".

De gemeente Schaarbeek behoort tot de politiezone 5344, die het grondgebied van de gemeenten Schaarbeek, Evere en Sint-Joost-Ten-Node omvat.

Meer informatie over de politiediensten voor de gemeente Schaarbeek is te vinden in de rubriek "Leven in Schaarbeek" onder het tabblad "Veiligheid en preventie".

De officiële code van de politiezone waartoe Schaarbeek behoort, is voortaan 5344. Deze zone groepeert de gemeentelijke politie van Evere, Sint-Joost-ten-Node en Schaarbeek en de vroegere rijkswachtbrigade die bevoegd was voor de drie gemeenten. De zone telt vijf wijkcommissariaten.

Meer informatie over de politiediensten in Schaarbeek is te vinden in de rubriek "Leven in Schaarbeek" onder het tabblad "Veiligheid en preventie".

Dankzij zware federale en gewestelijke subsidies is het mogelijk geweest de dienst Sociale integratie en preventie van de gemeente te ondersteunen.. Er werken een zestigtal personen. Doel is en blijft het verbeteren van de sociale band tussen de inwoners van onze gemeente.

Wenst u meer informatie over deze dienst, ga dan naar de rubriek "Leven in Schaarbeek" en kies het tabblad "Politieke organisatie en administratief beheer van de gemeente".

In het onderdeel "Gemeentediensten" kiest u "Departement Specifieke diensten".

De adressen en openingstijden van de commissariaten in de zone Schaarbeek, Sint-Joost en Evere zijn te vinden in de rubriek "Leven in Schaarbeek" onder het tabblad "Veiligheid en preventie".

Meer informatie over de politiezone vindt u op de website www.polbruno.be.

Situatiegebonden preventie, beter gekend onder de naam "technopreventie", is erop gericht het inbraakrisico te beperken.

Tips en informatie over het verkrijgen van een premie zijn te vinden in de rubriek "Leven in Schaarbeek" onder het tabblad "Veiligheid en preventie".

Het Stedelijk Preventieprogramma, vroeger Veiligheids- en Preventiecontract genoemd, is het belangrijkste antwoord van de gemeente op dit probleem. Het gaat om een aantal sociaalpreventieve voorzieningen met drie doelstellingen: preventie van de objectieve onveiligheid (geregistreerde misdaad), preventie van de subjectieve onveiligheid (gevoel van angst bij de bevolking tegenover criminaliteit) en tot slot meer algemeen en in overleg met anderen, in dit geval, verbetering van de levenskwaliteit van de inwoners.

Wenst u meer informatie over deze contracten, ga dan naar de rubriek "Leven in Schaarbeek" en kies het tabblad "Veiligheid en preventie".

Het Bureau Slachtofferhulp is in dit geval de aangewezen hulpvoorziening.

Het Bureau heeft de volgende taken: permanente opleiding van politiemensen m.b.t. slachtofferonthaal, slachtofferhulp, contact met hulporganisaties, deelname aan overlegstructuren en tot slot preventie van victimisatie.

Meer informatie over het Bureau Slachtofferhulp in Schaarbeek is te vinden in de rubriek "Leven in Schaarbeek" onder het tabblad "Veiligheid en preventie".

Het Agentschap Net Brussel (ANB) haalt de witte, gele en blauwe vuilniszakken op en onderhoudt de gewestwegen. Meer informatie over deze organisatie of de ophaaldagen is te vinden op hun website: http://www.netbrussel.be/

Er is een oplossing voor ieder type afval. Meer praktische informatie is te vinden in de rubriek "Administratieve formaliteiten" onder het tabblad "Huisvesting, stedenbouw, leefmilieu".

Het Agentschap Net Brussel (ANB) haalt de huisvuilzakken op. Meer informatie over de ophaling van huishoudelijk afval (ophaaldagen, sorteren ...) is te vinden op hun website http://www.netbrussel.be/

Sluikstorten kunt u melden aan de dienst Onderhoud van de Openbare ruimte op het nummer 0800 939 88.

Meer informatie is te vinden in de rubriek "Leven in Schaarbeek" onder het tabblad "Huisvesting, stedenbouw, leefmilieu". In het onderdeel "Milieu en netheid" kiest u "Gratis nummer".

Als u ratten of muizen ziet in de openbare ruimte of op een privéterrein, doe dan eerst aangifte op het nummer 02 244 75 22 of stuur een e-mail naar volgend adres: kdesmetvandamme@schaarbeek.irisnet.be.

De gemeente organiseert voor haar inwoners een verdelgingsdienst, die om de twee weken op vrijdag tussen 8 en 12 uur uitrukt. Meer informatie over rattenbestrijding is te vinden in de rubriek "Leven in Schaarbeek" onder het tabblad "Huisvesting, stedenbouw, leefmilieu". In het onderdeel "Netheid" kiest u "Dieren".

De dienst Onderhoud van de Openbare ruimte van de gemeente en Net Brussel zijn belast met de netheid op het grondgebied.

Eerstgenoemde onderhoudt de gemeentewegen. Laatstgenoemde onderhoudt de gewestwegen.

Vergeet niet dat de bewoners zelf de stoep moeten onderhouden. Iedereen is verantwoordelijk voor de stoep voor zijn woning.

Wenst u meer informatie, bel dan naar het nummer 0800 939 88 (dienst Onderhoud van de Openbare ruimte), of ga naar de rubriek "Leven in Schaarbeek" en kies het tabblad "Huisvesting, stedenbouw, leefmilieu". In het onderdeel "Milieu en netheid" kiest u "Openbare netheid".

De dienst Onderhoud van de Openbare ruimte van de gemeente en Net Brussel zijn belast met de netheid op het grondgebied.

Opgelet: de inwoners zijn zelf verantwoordelijk voor het onderhoud van de stoepen. Iedereen is verantwoordelijk voor de stoep voor zijn woning.

Wenst u meer informatie, bel dan naar het nummer 0800 939 88 (dienst Onderhoud van de Openbare ruimte), of ga naar de rubriek "Leven in Schaarbeek" en kies het tabblad "Huisvesting, stedenbouw, leefmilieu". In het onderdeel "Milieu en netheid" kiest u "Openbare netheid".

De dienst Onderhoud van de Openbare ruimte. Die is te bereiken op het nummer: 0800 939 88.

 

Meer informatie is te vinden in de rubriek "Leven in Schaarbeek" onder het tabblad "Huisvesting, stedenbouw, leefmilieu". In het onderdeel "Milieu en netheid" kiest u "Gratis nummer".

De voorwaarden om een woning onbewoonbaar te verklaren, de gevolgen als de onbewoonbaarheid van een gebouw een gevaar vormt en de oplossingen die toegepast moeten worden als de onbewoonbaarheid geen gevaar vormt, worden uitgelegd in de rubriek "Administratieve formaliteiten" onder het tabblad "Huisvesting, stedenbouw, leefmilieu".

Twee actoren zorgen voor het behoud van de netheid op het grondgebied van de gemeente. De gemeente werkte ook een globaal actieplan uit om inbreuken op de openbare netheid te bestrijden.

Wenst u daar meer over te weten, ga dan naar de rubriek "Leven in Schaarbeek" en kies het tabblad "Huisvesting, stedenbouw, leefmilieu".

In het onderdeel "Milieu en netheid" kiest u "Openbare netheid".

 

Als uw stoep beschadigd is, kunt u een privéfirma inschakelen of een brief schrijven naar de dienst Openbare werken (TCR – Rodenbachlaan 29 – Bureau 3.04), die uw aanvraag zal behandelen en u een offerte zal bezorgen voor de herstelling. Het onderhoud van stoepen is een taak van de eigenaars van gebouwen.

Meer informatie is te vinden in de rubriek "Leven in Schaarbeek" onder het tabblad "Huisvesting, stedenbouw, leefmilieu". In het onderdeel "Milieu en netheid" kiest u "Openbare netheid".

Het plaatselijke sociale project Noorderzon, dat actief is in de Gaucheret- en Brabantwijk, steekt een handje toe bij de verfraaiing van wijken: aanplantingen in de groenzones van de wijk, snelle herstelling van schade, organisatie van vormingsprojecten op het gebied van netheid en compostering ...

Meer informatie is te vinden in de rubriek "Leven in Schaarbeek" onder het tabblad "Sociale hulpverlening", onderdeel "Buurtprojecten".

Alle informatie over de administratieve procedures op het gebied van parkeren is te vinden in de rubriek "Zich lokaliseren" onder het tabblad "Vervoer en mobiliteit".

U kunt parkeerverbodsborden reserveren om een plaats vrij te houden voor uw verhuiswagen en/of lift. Praktische bijzonderheden over het huren van dergelijke borden zijn te vinden in de rubriek "Administratieve formaliteiten" onder het tabblad "Vervoer en mobiliteit".

Voor een checklist met verhuistips gaat u naar de rubriek "Leven in Schaarbeek" en kiest u het tabblad "Huisvesting, stedenbouw, leefmilieu". In het onderdeel "Huisvesting" kiest u "Op zoek naar een woning: rechten en plichten".

Pour obtenir toutes les informations sur les chantiers en cours et à venir sur le territoire de la commune de Schaerbeek rendez-vous dans la rubrique « Vivre à Schaerbeek », puis dans l’onglet « Transports et Mobilité ».

OPGELET : vooraleer een parkeerplaats voor gehandicapten aan te vragen, dient de aanvrager vooraf in het bezit van de speciale parkeerkaart te zijn die hem door de F.O.D. Sociale Zekerheid wordt uitgereikt. Wenst u hier meer informatie over, ga dan naar de rubriek "Administratieve formaliteiten" en kies het tabblad "Vervoer en mobiliteit".

Als bepaalde voorwaarden aanwezig zijn, kan een auto worden weggesleept. Die voorwaarden en de procedure om uw wagen terug te krijgen, zijn te vinden in de rubriek "Leven in Schaarbeek" onder het tabblad "Veiligheid en preventie", onderdeel "Politiezone 5344".

Te voet; met de fiets, de metro, de wagen ... Ieder zijn keuze ... maar met respect voor de ander!

Meer informatie over deze verschillende thema's is te vinden in de rubriek "Leven in Schaarbeek" onder het tabblad "Vervoer en mobiliteit".

Als bepaalde voorwaarden aanwezig zijn, kan een auto worden weggesleept. Die voorwaarden en de procedure om uw wagen terug te krijgen, zijn te vinden in de rubriek "Leven in Schaarbeek" onder het tabblad "Veiligheid en preventie".

Het antwoord van de gemeente op de parkeerproblemen is de bewonerskaart.

Wenst u te weten welke voorwaarden daarbij gelden, ga dan naar de rubriek "Administratieve formaliteiten" en kies het tabblad "Vervoer en mobiliteit", onderdeel "Parkeren".

De dienst Burgerlijke stand/Bevolking is bevoegd voor het afleveren van de verschillende typen rijbewijzen: voorlopig rijbewijs, rijbewijs 18 maanden en 36 maanden, definitief rijbewijs, internationaal rijbewijs. U kunt er ook van rijbewijs veranderen. Wenst u te weten welke documenten u moet meenemen naar het gemeentehuis, ga dan naar de rubriek "Administratieve formaliteiten" en kies het tabblad "Vervoer en mobiliteit".

De lijst van werken die op het grondgebied uitgevoerd worden en de procedure die gevolgd moet worden om een schadevergoeding aan te vragen als die werken hinder veroorzaken, zijn te vinden in de rubriek "Leven in Schaarbeek" onder het tabblad "Vervoer en mobiliteit".

De cel "Energie" van het OCMW behandelt vragen om hulp bij het betalen van facturen en geeft advies om het energieverbruik van gezinnen te helpen verminderen.

Meer informatie over deze cel "Energie" is te vinden in de rubriek "Leven in Schaarbeek" onder het tabblad "Sociale hulpverlening", onderdeel "OCMW van Schaarbeek".

De gemeente verstrekt informatie over compostering en kent een premie toe voor de aankoop van een compostvat. Wenst u meer informatie over de premie voor de aankoop van een compostvat, ga dan naar de rubriek "Administratieve formaliteiten" en kies het tabblad "Premies".

Meer informatie over het maken van compost thuis is te vinden in de rubriek "Leven in Schaarbeek" onder het tabblad "Huisvesting, stedenbouw, leefmilieu".

De gemeente kiest inderdaad het pad van de duurzame ontwikkeling en heeft daarvoor een actieplan uitgewerkt met als titel "Lokale Agenda 21".

Meer informatie over "Lokale Agenda 21" is te vinden in de rubriek "Leven in Schaarbeek" onder het tabblad "Huisvesting, stedenbouw, leefmilieu".

De gemeente heeft het concept Milieuraadgeving ontwikkeld. De bevoegdheden van de milieuraadgever kunnen ondergebracht worden in drie typen functies: milieuadviseur; tussenpersoon tussen overheid, bedrijfswereld en bevolking; veranderingsagent (informatie, sensibilisatie, innovatie).

Meer informatie over de rol van de Milieuraadgever is te vinden in de rubriek "Leven in Schaarbeek" onder het tabblad "Politieke organisatie en administratief beheer van de gemeente".

De cel "Milieuraadgeving" van de gemeente Schaarbeek vertelt de burgers hoe ze hun energieverbruik kunnen verminderen.

Wenst u meer informatie over deze cel, ga dan naar de rubriek "Leven in Schaarbeek" en kies het tabblad "Huisvesting, stedenbouw, leefmilieu".

In het onderdeel "Milieu en netheid" kiest u "Milieuraadgeving" en daarna "Energiebesparing".

Verder beschikt ook het OCMW over een cel "Energie". Die behandelt vragen om hulp bij het betalen van facturen en geeft advies om het energieverbruik van gezinnen te helpen verminderen. Meer informatie over deze cel "Energie" is te vinden in de rubriek "Leven in Schaarbeek" onder het tabblad "Sociale hulpverlening", onderdeel "OCMW van Schaarbeek".

Ja, Schaarbeek telt een groot aantal parken, squares, pleinen en beplante ruimten. Wenst u meer te vernemen over deze groenzones, ga dan naar de rubriek "Leven in Schaarbeek" en kies het tabblad "Huisvesting, stedenbouw, leefmilieu".

De gemeente heeft ongeveer 70 ha groenzones en ongeveer 5000 laanbomen. De lijst van parken is te vinden in de rubriek "Leven in Schaarbeek" onder het tabblad "Huisvesting, stedenbouw, leefmilieu".

In het onderdeel "Milieu en netheid" kiest u "Groene ruimten".

De parkwachters heten voortaan gemeenschapswachten. Net als vroeger houden ze toezicht, onderhouden ze de parken in goede staat en informeren ze de burger over deze groenzones. Wenst u meer te weten over hun taken, ga dan naar de rubriek "Leven in Schaarbeek" en kies het tabblad "Veiligheid en preventie".

Schaarbeek voert een bijzonder actief beleid op het gebied van milieu.

Meer informatie hierover is te vinden in de rubriek "Leven in Schaarbeek" onder het tabblad "Huisvesting, stedenbouw, leefmilieu" en dan vooral in het onderdeel "Milieu".

Natuurlijk verwijst dit naar de Groenstraat, maar ook naar het "Koningin-Groenpark". Dit park, geopend in 2007, is een nieuwe plek waar iedereen zich kan ontspannen en vermaken. Wenst u er meer over te weten, ga dan naar de rubriek "Leven in Schaarbeek" en kies het tabblad "Huisvesting, stedenbouw, leefmilieu".

In het onderdeel "Milieu en netheid" kiest u "Groene ruimten".

Er is een gemeentedienst die bevoegd is voor het toekennen van dergelijke vergunningen. Wenst u meer informatie over de het aanvragen van een milieuvergunning, ga dan naar de rubriek "Administratieve formaliteiten", kies het tabblad "Huisvesting, stedenbouw, leefmilieu" en daarna "Openbare ruimte en stedenbouw".

De cel "Bejaarden" van het OCMW van Schaarbeek is er voor alle Schaarbeekse inwoners die de pensioenleeftijd hebben en die niet in een rusthuis verblijven. Deze cel helpt senioren met financiële, psychologische of sociale problemen.

Alle informatie over deze cel is te vinden in de rubriek "Leven in Schaarbeek" onder het tabblad "Sociale hulpverlening", onderdeel "OCMW van Schaarbeek".

Naast privé-instellingen zijn er ook openbare rusthuizen. De dagcentra "Pater Baudry 1 en 2" maken daar deel van uit. Dagelijks stellen zij warme maaltijden voor en regelmatig organiseren ze activiteiten (reizen in België en het buitenland, speciale diners, allerhande feesten).

 

Meer informatie over deze centra is te vinden in de rubriek "Leven in Schaarbeek" onder het tabblad "Senioren".

Rusthuis Albert De Latour ressorteert onder het OCMW van Schaarbeek en heeft twee afdelingen: een rusthuis (97 bedden) en een rust- en verzorgingstehuis (50 bedden).

Hier worden mensen (vanaf 60 jaar) opgevangen die verzorging en hulp nodig hebben bij het uitvoeren van bepaalde dagdagelijkse handelingen. Alle informatie hierover is te vinden in de rubriek "Leven in Schaarbeek" onder het tabblad "Senioren".

De gemeentediensten organiseren (na afspraak) gratis vuilophaling bij 60-plussers. Meer informatie hierover is te vinden in de rubriek "Administratieve formaliteiten" onder het tabblad "Senioren".

"De Kriekenboomgaard" is een rust- en verzorgingstehuis dat ressorteert onder het OCMW van Schaarbeek. Hier worden mensen (vanaf 60 jaar) opgevangen die afhankelijk en/of verward zijn en die verzorging en hulp nodig hebben bij het uitvoeren van dagdagelijkse handelingen.

Ook mensen die aan het einde van hun leven zijn kunnen hier verblijven voor zover hun gedrag niet onverzoenbaar is met het leven in een gemeenschap.

Het tehuis verstrekt palliatieve zorgen.

Meer informatie over deze organisatie is te vinden in de rubriek "Leven in Schaarbeek" onder het tabblad "Sociale hulpverlening".

In het onderdeel "OCMW van Schaarbeek" kiest u "Sociale hulpdiensten".

Een pensioenaanvraag kunt u indienen bij de dienst Burgerlijke stand/Bevolking. Wenst u meer te weten over de te volgen procedure, ga dan naar de rubriek "Administratieve formaliteiten" en kies het tabblad "Senioren".

Alle informatie over pensioenen is te vinden op de website www.onprvp.fgov.be

Wenst u te weten welke administratieve procedure u moet volgen bij de gemeente om uw pensioen te kunnen genieten, ga dan naar de rubriek "Administratieve formaliteiten" en kies het tabblad "Senioren".

De vzw Loisirs Seniors organiseert ook allerhande recreatieve en culturele activiteiten. Meer informatie over de vzw is te vinden in de rubriek "Leven in Schaarbeek" onder het tabblad "Senioren".

 

Ook het OCMW biedt begeleidende diensten aan. Meer informatie over deze diensten is te vinden in de rubriek "Leven in Schaarbeek" onder het tabblad "Sociale hulpverlening".

Alle informatie over pensioenen is te vinden op de website www.onprvp.fgov.be

Wenst u te weten welke administratieve procedure u moet volgen bij de gemeente om uw pensioen te kunnen genieten, ga dan naar de rubriek "Administratieve formaliteiten" en kies het tabblad "Senioren".

De vzw Loisirs Seniors organiseert ook allerhande recreatieve en culturele activiteiten. Meer informatie over de vzw is te vinden in de rubriek "Leven in Schaarbeek" onder het tabblad "Senioren".

 

Ook het OCMW biedt begeleidende diensten aan. Meer informatie over deze diensten is te vinden in de rubriek "Leven in Schaarbeek" onder het tabblad "Sociale hulpverlening".

De vzw Loisirs Seniors organiseert diverse recreatieve en culturele activiteiten voor senioren. Wenst u meer informatie over de activiteiten van deze vzw, ga dan naar de rubriek "Leven in Schaarbeek" en kies het tabblad "Senioren".

De gemeente Schaarbeek heeft een Loket Lokale Economie (LLE) opgericht om te helpen bij het oprichten en begeleiden van bedrijven. Wenst u informatie over het dienstenaanbod, ga dan naar de rubriek "Onderwijs en werk in Schaarbeek", kies het tabblad "Ondernemingen" en daarna "Oprichting en begeleiding van bedrijven".

Het Loket Lokale Economie (LLE) helpt toekomstige ondernemers om hun project uit te voeren, informeert burgers over bepaalde voorzieningen of wettelijke voordelen waar ze recht op hebben en steunt ondernemers die problemen ondervinden met een derde.

Voor meer informatie over het Loket Lokale Economie gaat u naar de rubriek "Onderwijs en werk in Schaarbeek" en kiest u het tabblad "Bent u een bedrijf?". In het onderdeel "Ondernemingen" kiest u "Promotie en hulp aan bestaande bedrijven".

De vzw ILES (Initiatives Locales pour l’Emploi à Schaerbeek) is de initiatiefnemer van het solidaire bedrijvencentrum "La Lustrerie" op de gerenoveerde site van een voormalige lampenzaak in de Paleizenstraat 153. Die solidaire ondernemingen hebben voor werkgelegenheid gezorgd. Wenst u meer te vernemen over dit bedrijvencentrum, ga dan naar de rubriek "Onderwijs en werk in Schaarbeek" en kies het tabblad "Bent u een bedrijf of een handelszaak?".

De vzw ILES (Initiatives Locales pour l’Emploi à Schaerbeek) is de initiatiefnemer van het solidaire bedrijvencentrum "La Lustrerie" op de gerenoveerde site van een voormalige lampenzaak in de Paleizenstraat 153. Die solidaire ondernemingen hebben voor werkgelegenheid gezorgd. Wenst u meer te vernemen over dit bedrijvencentrum, ga dan naar de rubriek "Onderwijs en werk in Schaarbeek" en kies het tabblad "Bent u een bedrijf of een handelszaak?".

Ja. Sinds de afkondiging van een nieuwe wet in 2007, kunnen zelfstandigen die hinder ondervinden van openbare werken, een schadevergoeding vragen.

 

Ze ontvangen een vast bedrag, berekend op basis van het aantal sluitingsdagen van hun zaak. De schadevergoedingsaanvraag kan worden ingediend bij het Participatiefonds.

 

Wenst u meer informatie over deze mogelijkheid tot schadevergoeding, ga dan naar de rubriek "Leven in Schaarbeek" en kies het tabblad "Huisvesting, stedenbouw, leefmilieu".

 

In het onderdeel "Openbare ruimte en stedenbouw" kiest u "Openbare weg".

Er is markt op:

 • maandagvoormiddag (8 tot 13 uur): F. Rigasquare en Huart Hamoirlaan (langs de kerk);
 • dinsdagvoormiddag (8 tot 13 uur): Chazallaan – Grote Bosstraat – Daillyplein;
 • vrijdagvoormiddag (8 tot 13 uur): Koninklijke St.-Mariastraat;
 • vrijdagnamiddag (13 tot 19 uur): Ardense Jagersplein;
 • zaterdagvoormiddag (8 tot 13 uur): "klein" Helmetseplein (Richard Vandeveldestraat).

Exposanten die een marktplaats willen reserveren, dienen dit schriftelijk aan te vragen. De gemeentediensten stellen een aangepaste infrastructuur ter beschikking. Alle nuttige informatie is te vinden in de rubriek "Administratieve formaliteiten" onder het tabblad "Ondernemingen en handelszaken".

Het Loket Lokale Economie voorziet in tal van steunmaatregelen voor ondernemingen. De gemeentedienst Economie fungeert als tussenschakel tussen de ondernemers en het gemeentebestuur.

Wenst u meer informatie over het Loket Lokale Economie en de dienst Economie, ga dan naar de rubriek "Onderwijs en werk in Schaarbeek" en kies het tabblad "Bent u een bedrijf?". In "Ondernemingen" kiest u "Promotie en hulp aan bestaande bedrijven".

Informatie over de mogelijke procedures om leverancier of dienstverlener van de gemeente te worden is te vinden in de rubriek "Leven in Schaarbeek" onder het tabblad "Politieke organisatie en administratief beheer van de gemeente".

Het Institut communal d’enseignement technique Frans Fisher heeft drie vestigingen op het grondgebied van de gemeente. Wenst u meer informatie over dit instituut, ga dan naar de rubriek "Leven in Schaarbeek" en kies het tabblad "Kinderen, jeugd, gezin".

In het onderdeel "Onderwijs" kiest u "Secundair onderwijs" en daarna "Gemeentelijk netwerk".

De verschillende onderwijsnetten zijn in Schaarbeek vertegenwoordigd: het gemeentelijk net, het vrije net, het net van de Franse Gemeenschap en het Nederlandstalig onderwijsnet. Wenst u een lijst van de scholen, ga dan naar de rubriek "Leven in Schaarbeek" en kies het tabblad "Kinderen, jeugd, gezin".

De verschillende onderwijsnetten zijn in Schaarbeek vertegenwoordigd: het gemeentelijk net, het vrije net, het net van de Franse Gemeenschap en het Nederlandstalig onderwijsnet. De gemeente heeft ook twee lagere scholen voor bijzonder onderwijs. Wenst u een lijst van de scholen, ga dan naar de rubriek "Leven in Schaarbeek" en kies het tabblad "Kinderen, jeugd, gezin".

De verschillende onderwijsnetten zijn in Schaarbeek vertegenwoordigd: het gemeentelijk net, het vrije net, het net van de Franse Gemeenschap, het Nederlandstalig onderwijsnet en een school voor kunstonderwijs. Wenst u een lijst van de scholen, ga dan naar de rubriek "Leven in Schaarbeek" en kies het tabblad "Kinderen, jeugd, gezin".

De gemeentediensten hebben een departement Openbaar Onderwijs. Wenst u meer informatie over de taken van dit departement en een lijst met de onderwijsinstellingen in Schaarbeek, ga dan naar de rubriek "Leven in Schaarbeek" en kies het tabblad "Politieke organisatie en administratief beheer van de gemeente", onderdeel "Gemeentediensten".

Naast het traditionele kleuteronderwijs, lager onderwijs en secundair onderwijs, bevinden zich op Schaarbeeks grondgebied nog een aantal campussen van het hoger onderwijs, twee onderwijsinstellingen voor sociale promotie en de mogelijkheid tot het volgen van alfabetiseringslessen. Wenst u daar meer over te weten, ga dan naar de rubriek "Onderwijs en werk in Schaarbeek" en kies het tabblad "Opleiding".

De schoolbemiddelaar helpt zoeken naar constructieve oplossingen voor conflicten die kunnen optreden tussen: ouders en kinderen, leerlingen en leerkrachten, directie en leerlingen, ouders en leerlingen of directie, leerlingen onderling ....

Bovendien bestaan er voor sommige scholen specifieke bemiddelingsprojecten. Wenst u te weten welke scholen dat zijn en hoe u de bemiddelaars daar kunt bereiken, ga dan naar de rubriek "Leven in Schaarbeek" en kies het tabblad "Sociale hulpverlening", onderdeel "Bemiddeling".

Marbotin verwijst naar een wijk in Schaarbeek, maar vooral naar het straathoekwerkersteam dat daar actief is. Dit draagt bij tot het versterken van de sociale banden door naar de inwoners toe te gaan.

Wenst u meer informatie over het werk van de straathoekwerkers in die wijk, ga dan naar de rubriek "Leven in Schaarbeek" en kies het tabblad "Sociale hulpverlening".

De straathoekwerkers zijn actief in verschillende wijken van de gemeente Schaarbeek. Ze dragen bij tot het versterken van de sociale banden door naar de inwoners toe te gaan.

Het team "Pluriels" bestrijkt de wijken Stephenson, Berenkooi, Paviljoen, station van Schaarbeek, Huart-Hamoir en Helmet..

Ook de Poggewijk heeft een straathoekwerkersteam..

In de Renanwijk is eveneens een team actief. Hun contactgegevens vindt u in de rubriek "Leven in Schaarbeek" onder het tabblad "Sociale hulpverlening".

Ja. Meer informatie over het team dat in die sector actief is, vindt u in de rubriek "Leven in Schaarbeek" onder het tabblad "Sociale hulpverlening".

Ja. Meer informatie over het team dat in die sector actief is, vindt u in de rubriek "Leven in Schaarbeek" onder het tabblad "Sociale hulpverlening".

Alle informatie over de verkiezingen in Schaarbeek is te vinden in de rubriek "Leven in Schaarbeek" onder het tabblad "Burgerschap en democratie".

In de Schaarbeekse gemeenschap worden veel participatieprojecten georganiseerd. Wenst u meer informatie over die initiatieven, ga dan naar de rubriek "Leven in Schaarbeek" en kies het tabblad "Burgerschap en democratie", onderdeel "Participatie".

Een internetomgeving met een elektronisch loket, waar u een aantal administratieve procedures online kunt afhandelen. U hoeft niet meer naar het gemeentehuis te gaan. Deze dienst werkt met de elektronische identiteitskaart. Meer informatie over de werking hiervan vindt u in de rubriek "Administratieve formaliteiten" onder het tabblad "Elektronisch loket".

U hebt toegang tot het onlineloket van de gemeente. Dat betekent dat u voor bepaalde uittreksels en getuigschriften niet langer naar het gemeentehuis hoeft te gaan. Om toegang te hebben tot dit loket moet u echter wel in het bezit zijn van een elektronische identiteitskaart. Het loket heet IRISbox. Wenst u meer informatie over deze internetdienst, ga dan naar de rubriek "Administratieve formaliteiten" en kies het tabblad "Elektronisch loket".

De gemeente Schaarbeek stelt een elektronisch loket ter beschikking waardoor u bepaalde getuigschriften of officiële akten kunt verkrijgen via internet. Daarvoor hebt u een elektronische kaartlezer nodig.

De identiteitskaartlezer is ook nuttig als identificatiesysteem bij andere interacties met de overheid: uw belastingaangifte invullen, een formulier terugsturen naar een overheidsdienst, solliciteren voor een betrekking bij Selor, klacht indienen bij de politie, een elektronische aangetekende brief ondertekenen en uw dossier "Gezondheidszorg" raadplegen.

Kaartlezers zijn te koop in grootwarenhuizen als Fnac of Mediamarkt.

Voor het aansluiten van uw elektronische identiteitskaartlezer volgt u de instructies op de website: www.eid.irisnet.be.

De gebruiksveiligheid wordt gewaarborgd door het gebruik van een pincode, die u moet onthouden.

Wat u moet doen als u de pincode vergeet of verliest, verneemt u in de rubriek "Administratieve formaliteiten" onder het tabblad "Elektronisch loket".

Voor het verkrijgen van een identiteitskaart moet u zich aanmelden op de dienst Burgerlijke stand/Bevolking. Wenst u meer informatie over de te volgen procedure, ga dan naar de rubriek "Administratieve formaliteiten" en kies het tabblad "Burgerlijke stand, identiteit, nationaliteit".

Informatie over de parkeerkaart is te vinden op de website www.schaarbeekparking.be of in de rubriek "Administratieve formaliteiten" onder het tabblad "Vervoer en mobiliteit".

Bent u misschien op zoek naar een plattegrond van Schaarbeek?

Ga naar de homepagina van de website en kies de rubriek "Zich lokaliseren".

"Technische preventie" of "technopreventie" is erop gericht het inbraakrisico te beperken. De adviseur situatiegebonden en technische preventie moedigt eigenaars en huurders van gebouwen aan om hun woning tegen inbraak te beveiligen. Hij heeft daarvoor twee middelen tot zijn beschikking: bezoeken aan woningen en toekenning van premies.

Wenst u meer informatie over de voorwaarden om in aanmerking te komen voor een technopreventiepremie, ga dan naar de rubriek "Administratieve formaliteiten" en kies het tabblad "Premies".

De bestrafte overtredingen, de boetes en de personen die bevoegd zijn om overlast vast te stellen, zijn opgesomd in de rubriek "Administratieve formaliteiten" onder het tabblad "Belastingen en boetes".

De "sociale begeleidingspremie" is bestemd voor Schaarbekenaren die maar een onroerend goed bezitten en dit in zijn geheel bewonen. De premie is gelijk aan het verschil tussen de verhoging van het gemeentelijk aandeel in de onroerende voorheffing en de vermindering van het gemeentelijk aandeel in de personenbelasting.

Wenst u meer informatie over deze premie, ga dan naar de rubriek "Administratieve formaliteiten" en kies het tabblad "Premies".

De gemeente kan financiële hulp toekennen aan bewoners die een voorgeveltuintje willen aanleggen.

Er is ook een tegemoetkoming voorzien in de aankoop van een compostvat en gevelklimplanten.

Wenst u meer informatie over deze groene premies, ga dan naar de rubriek "Administratieve formaliteiten" en kies het tabblad "Premies".

U kunt een premie krijgen als u werken uitvoert om uw energieverbruik te verminderen. Wenst u meer informatie over die premies, ga dan naar de rubriek "Leven in Schaarbeek" en kies het tabblad "Huisvesting, stedenbouw, leefmilieu".

In het onderdeel "Openbare ruimte en stedenbouw" kiest u "RenovaS".

Er kunnen renovatiepremies worden toegekend. Wenst u daar meer over te vernemen, ga dan naar de rubriek "Administratieve formaliteiten" en kies het tabblad "Premies".

Als u in Schaarbeek een niet-hoofdverblijf bezit, dient u hierop gemeentebelasting te betalen. De lijst van gemeentebelastingen vindt u in de rubriek "Administratieve formaliteiten" onder het tabblad "Belastingen en boetes".

Wenst u informatie over de verschillende gemeentebelastingen en over de manier om deze te betalen, ga dan naar de rubriek" Administratieve procedures" en kies het tabblad "Belastingen en boetes".

Het gemeentebestuur van Schaarbeek heeft een "Klachtencel". De contactgegevens van deze cel zijn te vinden in de rubriek "Administratieve formaliteiten" onder het tabblad "Belastingen en boetes".

De lijst van gemeentebelastingen, de bijbehorende reglementen en de bijbehorende aangifteformulieren zijn te vinden in de rubriek "Administratieve formaliteiten" onder het tabblad "Belastingen en boetes".

De lijst van gemeentebelastingen, de bijbehorende reglementen en de in te vullen aangifteformulieren zijn te vinden in de rubriek "Administratieve formaliteiten" onder het tabblad "Belastingen en boetes".

Foto's van symbolische plaatsen in de gemeente en van bepaalde evenementen zijn beschikbaar in de rubriek "Galerij Foto's".

Wenst u meer informatie over de Schaarbeekse bevolking, ga dan naar de rubriek "Zich lokaliseren" op de homepagina en kies het tabblad "De gemeente Schaarbeek".

Wenst u meer informatie over de Schaarbeekse bevolking, ga dan naar de rubriek "Zich lokaliseren" op de homepagina en kies het tabblad "De gemeente Schaarbeek".

De oppervlakte bedraagt 8,1 km². Om Schaarbeek op een kaart te situeren, gaat u naar de homepagina en kiest u de rubriek "Zich lokaliseren".

Dit is vooral de plaats waar verschillende gemeentediensten ondergebracht zijn. Wenst u de sluitingsdagen, de ligging of de weg ernaartoe te kennen, kijk dan naar de linkerkolom op de homepagina.

Daarnaast heeft het gemeentehuis ook een interessante architectuur. Wenst u hier meer over te weten, ga dan naar de rubriek "Ontspannen in Schaarbeek" en kies het tabblad "Patrimonium".

De lijst van noodnummers is te vinden onder het tabblad "Noodgevallen" op de homepagina van de website.

Het belangrijkste nummer is natuurlijk het nummer 100.

Voor dieren bestaat er een gespecialiseerde ambulancedienst:

 • Dierenambulance 02 426 12 46;
 • Dierenambulance Infor-Animaux 02 428 28 19;

De belangrijkste noodnummers zijn beschikbaar vanuit de homepagina van de website.

Het nummer 1207 wordt beheerd door Belgacom en is een betalend nummer.

Het nummer 1204 wordt beheerd door Belgacom en is een betalend nummer.

Het telefoonnummer is 070 24 52 45.

De belangrijkste noodnummers zijn beschikbaar vanuit de homepagina van de website.

Het noodnummer voor elektrische problemen is: 02 274 32 54

De belangrijkste noodnummers zijn beschikbaar vanuit de homepagina van de website.

Bel naar Sibelga, de beheerder van de gasleidingen. Het nummer is: 0800 19 400

De belangrijkste noodnummers zijn beschikbaar vanuit de homepagina van de website.

Het oproepnummer is 02 739 52 11.

De belangrijkste noodnummers zijn beschikbaar vanuit de homepagina van de website.

02 513 02 02

De belangrijkste noodnummers zijn beschikbaar vanuit de homepagina van de website.

Bel naar het nummer 100.

De belangrijkste noodnummers zijn beschikbaar vanuit de homepagina van de website.

Bel naar het nummer 101.

De belangrijkste noodnummers zijn beschikbaar vanuit de homepagina van de website.

U kunt de NMBS bereiken op volgend nummer: 02 555 25 25 of op de website www.b-rail.be.

De rubriek "Nuttige telefoonnummers" vindt u onder het tabblad "Noodgevallen" op de homepagina van de website.

Tandartsen

Wachtdienst voor Huisartsen

Dierenartsen 070 25 40 40

02 513 02 02

02 479 99 90

De belangrijkste noodnummers zijn beschikbaar vanuit de homepagina van de website.

Het oproepnummer is 02 479 99 90.

De belangrijkste noodnummers zijn beschikbaar vanuit de homepagina van de website.

Het oproepnummer is 02 513 02 02

De belangrijkste noodnummers zijn beschikbaar vanuit de homepagina van de website.

Ja. Er werd een perimeter afgebakend voor het wijkcontract van de Paviljoenwijk (1997-2001). Wenst u hier meer informatie over, ga dan naar de rubriek "Leven in Schaarbeek" en kies het tabblad "Huisvesting, stedenbouw, leefmilieu".

In het onderdeel "Openbare ruimte en stedenbouw" kiest u "RenovaS".

Ja. Eigenlijk worden de wijkcontracten georganiseerd door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in partnerschap met de gemeenten. Schaarbeek heeft gezorgd voor een originele aanpak door de administratieve, technische en sociale coördinatie van alle activiteiten in het kader van de wijkcontracten alsook het renovatieadvies toe te vertrouwen aan de vzw RenovaS.

Meer informatie over de verschillende wijkcontracten in Schaarbeek is te vinden in de rubriek "Leven in Schaarbeek" onder het tabblad "Huisvesting, stedenbouw, leefmilieu", onderdeel "Openbare ruimte en stedenbouw".

Dit gedeelte van de gemeente is het voorwerp van een wijkcontract. Wijkcontracten zijn programma's voor stedenbouwkundige herwaardering, waarvoor het initiatief uitgaat van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en die uitgevoerd worden in kansarme wijken in samenwerking met de gemeenten. Daarbij worden in een wijk verschillende initiatieven gepland binnen een duidelijk afgebakende perimeter en over een periode van vier jaar – uitgebreid met twee jaar om de laatste werken te voltooien.

Wenst u meer informatie over dit wijkcontract, ga dan naar de rubriek "Leven in Schaarbeek" en kies het tabblad "Huisvesting, stedenbouw, leefmilieu".

In het onderdeel "Openbare ruimte en stedenbouw" kiest u "RenovaS".

Er is een wijkcontract voor de Prinses Elisabethwijk. Wenst u hier meer informatie over, ga dan naar de rubriek "Leven in Schaarbeek" en kies het tabblad "Huisvesting, stedenbouw, leefmilieu".

In het onderdeel "Openbare ruimte en stedenbouw" kiest u "RenovaS".

Rasquinet is om te beginnen een wijk in Schaarbeek, maar het is ook de naam van een door huizenblokken omsloten park in de Josafatstraat. Hier bevinden zich een omnisportterrein, een zandbak en speeltuigen voor kinderen.

Meer informatie over dit park is te vinden in de rubriek "Leven in Schaarbeek" onder het tabblad "Huisvesting, stedenbouw, leefmilieu".

In het onderdeel "Milieu en netheid" kiest u "Groene ruimten".