U bent hier : Onthaal » Leven in Schaarbeek » Huisvesting, stedenbouw, leefmilieu » Milieu en netheid » Ecoadvies » Lokale Agenda 21 » Lokale Agenda 21

Lokale Agenda 21

Duurzaam Schaarbeek

Klimaatplan 2021, volle kracht vooruit!

Al meer dan 15 jaar pionier

Duurzame ontwikkeling, Schaarbeek weet wat het is. Ze is er al 15 jaar mee bezig! We willen de levenskwaliteit in onze gemeente verder verbeteren op een duurzame en evenwichtige manier. Om dat streven vorm te geven, heeft het gemeentebestuur twee hulpmiddelen: het Gemeentelijk Ontwikkelingsplan en de Lokale Agenda 21. Deze twee instrumenten bepalen de koers van het gemeentebeleid voor de komende jaren en coördineren de vele acties van de gemeente.

Zie lijst hierboven

Lokale Agenda 21

Waarom "21"? Het is een actieplan voor de 21e eeuw.
Waarom "Lokaal"? Het plan wordt lokaal toegepast, op het niveau van de gemeente, gemeenschappen en inwoners. Het is gegroeid uit het actieplan Agenda 21 dat goedgekeurd werd door 173 staatshoofden op de wereldtop in Rio in 1992.
Duurzame ontwikkeling? Dit betekent de bestaande natuurlijke, sociale, culturele en economische rijkdommen op een billijke manier leren benutten en delen en er ook zuinig mee omspringen. Door minder vervuilende technologieën te gebruiken die minder water en energie verspillen, door onze consumptiegewoonten en ons gedrag te veranderen, door andere manieren te bedenken om het werk en de samenleving te organiseren.  Dit impliceert een actieplan op economisch, sociaal en ecologisch vlak, dat coherent is met de behoeften van vandaag en van de toekomstige generaties.

De Lokale Agenda 21 is belangrijk om de acties van de gemeente en de burgers in het dagelijkse leven te sturen. Zo'n plan kan enkel slagen als er een politieke wil bestaat om het tot uitvoer te brengen, gecombineerd met een reële en weloverwogen deelname van de burgers. De uitdaging van een ontwikkeling met tegelijkertijd respect voor het milieu, de behoeften van de bevolking en de vereisten van een duurzame economie in de gemeente is van start gegaan! Schaarbeek gaat de uitdaging aan, elke dag opnieuw!

Zie lijst hierboven

Lokale Agenda 21 in Schaarbeek

In Schaarbeek komt deze wil tot uiting in talrijke interne en externe acties. Zo is ze de enige Brusselse gemeente waarvan het personeel ruim 60 fietsen in gebruik heeft: verpleegsters, leerkrachten, ambtenaren ... meer dan 10% rijdt op fietsen van de gemeente!
Ook het onderhoud van de gebouwen maakt van Schaarbeek een zeer duurzame gemeente. Of het nu gaat om de ecologische onderhoudsproducten die het personeel met overtuiging gebruikt of om de gebouwen zelf: voor alle verbouwingen wordt het "laagenergieconcept" toegepast en nieuwe gebouwen worden sinds 2009 automatisch volgens de passiefnormen opgetrokken. Terwijl dat in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest pas vanaf 2015 verplicht wordt.

Zie lijst hierboven

Een opgewaardeerde Lokale Agenda 21 ... geeft Schaarbeek 2021

In Schaarbeek geeft de Lokale Agenda 21 een beeld van Schaarbeek anno 2021.
Sinds februari 2008 kreeg de Lokale Agenda 21 een centrale plaats in de werking van de Schaarbeekse gemeentediensten. Het doel? De principes van duurzame ontwikkeling rechtstreeks verankeren in de werking van de gemeente, in alle aspecten van het beleid en in de activiteiten van al haar administratieve diensten. In Schaarbeek is de Lokale Agenda 21 geen loos begrip of leuk label om mee uit te pakken! Het betreft een allesomvattend proces dat helemaal op het Gemeentelijk Ontwikkelingsplan is afgestemd. De combinatie van beide is overigens zo geslaagd dat we tegenwoordig van het Duurzaam Gemeentelijk Ontwikkelingsplan of Schaarbeek 2021 spreken.

Zie lijst hierboven

Ecoverantwoordelijkheid in Schaarbeek in enkele cijfers

 • in 1996 ging de dienst Milieuraadgeving van start met de eerste grote sensibiliseringsactie
  over recycleren bij de gemeenteambtenaren,
 • in 2011, 15 jaar later, recycleert het gemeentehuis bijna 50 ton papier per jaar,
 • alle grote gemeentelijke vestigingen zijn uitgerust met containers voor PMD en inktpatronen
  worden gerecupereerd en gerecycleerd,
 • kurken worden gerecycleerd en verwerkt tot kurkisolatieplaten,
 • per jaar wordt bijna 50 ton papier gerecycleerd dat vervolgens bewerkt wordt
  door een Belgische papierfabriek,
 • met het doorverkopen van plastic doppen aan een gespecialiseerd bedrijf kan
  de opleiding van blindengeleidehonden worden gefinancierd.

Zie lijst hierboven

Lopende acties

Geschiedenis
In Schaarbeek geen holle woorden, maar concrete, weldoordachte en geslaagde acties, elke dag opnieuw
In 1996 richtte Schaarbeek de dienst Milieuraadgeving op. Deze dienst heeft de opdracht om de concepten van duurzame ontwikkeling en leefmilieu in het gemeentebeleid te integreren. De dienst voert zowel acties in de gemeente zelf (afvalsortering, ecoverbruik, energiebezuinigingen enz.) als erbuiten (publiek sensibiliseren voor het milieu enz.)
Vandaag bestaat de dienst Milieuraadgeving uit twee voltijdse milieuraadgeefsters van wie de dagelijkse acties concreet vorm geven aan de transversaliteit in de gemeentediensten. Voor hun acties is immers de medewerking en vakkennis van andere departementen van het gemeentebestuur nodig.

Voorbeelden van acties

gevel van creche Etoile du Nord

 1. Sinds 2002 voert de gemeente een beleid voor rationeel energieverbruik in de gemeentegebouwen. Hoe? Door de gebruikers en beheerders te sensibiliseren, maar ook door grondig te isoleren en de verwarmingssystemen te vernieuwen. Voor alle renovaties van gebouwen wordt het "laagenergieconcept" toegepast en alle nieuwe constructies worden automatisch volgens de passiefnormen opgetrokken. Dat wordt in het Brusselse Gewest pas verplicht vanaf 2009, terwijl Schaarbeek al sinds 2005 op die manier te werk gaat.

  Bloemen gevel   
 2. Respect voor het milieu: de gemeente kent heel wat premies toe aan burgers die hun gevel of straattuintje met bloemen willen versieren of zich aan composteren willen wagen.
   
 3. Schaarbeek is een van de weinige gemeenten met 5 duurzame wijken die de steun genieten van het BIM: Helmet, Terdelt, Opaal, Dailly en Coteau. Op het programma staan thermografieën, energieaudits, Repair Café, biodiversiteit, enz.
   
 4. Schaarbeek heeft zijn eigen klimaatplan: sinds 2007 houden we een energieboekhouding bij. In 2009 werd de fakkel overgenomen door de ingenieurs en ambtenaren van de diensten: zij passen de energiebezuinigingen vandaag toe in hun dossiers.
   
 5. Bovendien was Schaarbeek een van de eerste gemeenten die haar printers en fotokopieerapparaten vernieuwde, wat tot een forse vermindering van het papierverbruik leidde. Een ook de algemene sortering van papier/karton, PMD en glas mogen we niet uit het oog verliezen!
   
 6. Een slagvaardig beleid voor de aankoop van duurzame producten. Zowel voor papier, onderhoudsproducten, kantoorbenodigdheden als werkkleding neemt de gemeente voortaan ethische criteria en ecologische/maatschappelijke clausules op in de bestekken van haar aankopen. Ze vervult daarin een pioniersrol !


  Logo van label ecodynamisch
 7. Schaarbeek, een ecodynamische onderneming. De gemeente kreeg al tweemaal het bekende label "Ecodynamische onderneming". Het Brusselse Gewest kent dit label toe als officiële erkenning van de toegepaste best practices op het gebied van milieu.  Worden beoordeeld: de afvalbehandeling, het rationele gebruik van energie, water en papier, de sensibilisering van personeel en burgers ... En Schaarbeek is duidelijk een goede leerling want de resultaten zijn overtuigend: er worden geen oplosmiddelen gebruikt, er worden minder vervuilende stoffen geproduceerd en het afval wordt optimaal gesorteerd.


  banner van minute van DD
 8. De "Petits dédés", een echt team dat waakt over het milieu in de gemeente. Zij tonen het personeel hoe zij dagelijks zorgvuldig met het milieu kunnen omspringen.
  Velo in gemeentehuis   
 9. Een gemeente op de fiets! Het gemeentebestuur beschikt over 60 veel gebruikte fietsen: Schaarbeek is de enige gemeente met zo'n grote fietsvloot. Architecten, verpleegsters van de Dienst voor Gezondheidsbevordering op School, ambtenaren ... Het gemeentebestuur bestaat voor 10% uit fietsers: een record in de Brusselse gemeentebesturen!

  Foto vrouwen onderhoud

   
 10. Volkomen ecologische onderhoudsproducten. Schaarbeek is de enige gemeente waar het onderhoudspersoneel werkelijk gewonnen is voor ecologische producten.


   
 11. Het wagenpark van de gemeente werd gerationaliseerd: het aantal auto's werd afgebouwd, de oudste wagens werden van de hand gedaan en er wordt meer en meer gebruikgemaakt van Cambio. Zelfs de auto van het "College" doet mee: sinds 2006 rijden de schepenen en gemeentelijke gezagsdragers in een hybride Prius.
   
 12. In samenwerking met de verenigingen en inwoners worden de inwoners beter gecoacht op het gebied van energiebesparingen.
   
 13. En dan hebben we ook nog het oude Josaphat-station, een immens grondgebied dat bestemd is voor woningen, bedrijven, winkels en openbare diensten die allemaal zullen voldoen aan de criteria van duurzame ontwikkeling: energiezuinige gebouwen, zachte mobiliteit, inplanting van een stedelijk verwarmingsnetwerk, hergebruik van regenwater ... Een unieke kans om een proefproject te starten rond duurzame stedelijke ontwikkeling!

Elke dag opnieuw passen Schaarbeek en haar gemeentediensten vastberaden en slagvaardig de principes van duurzame ontwikkeling toe en houden er voortaan ook rekening mee in de meeste gemeentelijke beslissingen! Dat alles in samenspraak met de burgers. Want naast de vele acties op het gebied van duurzame ontwikkeling waar de gemeente al 15 jaar lang mee bezig is, streeft ze nu ook naar een grotere betrokkenheid van de burgers. Ze doet dus regelmatig een beroep op de hele bevolking, en met succes…..


Info : Dienst Milieuraadgeving, 02 244 71 53

Zie lijst hierboven

Laatste wijziging: 06/05/2017

Naar boven

Praktische info