U bent hier : Onthaal » Leven in Schaarbeek » Kinderen, jeugd, gezin » Onderwijs » Gemeentelijke Psycho-medisch-sociaal centrum (C.P.M.S.)

Gemeentelijke Psycho-medisch-sociaal centrum (C.P.M.S.)

Gemeentediensten

Directie

Team van centrum PMS gemeente van Schaarbeek 1

Centrum PMS gemeente van Schaarbeek 1
Vifquinstraat 2
Tel.: 02/240 32 64 
Fax: 02/240 32 83 
Directrice: Maude Ferauge

équipe du centre PMS communal de Schaerbeek 2

Centrum PMS gemeente van Schaarbeek 2
Vifquinstraat 2
Tel.:  02/240 31 60
Fax: 02/240 31 73 
Directrice: Fabienne Jennen-Cornélis

 

Openingstijden

  • elke dag van 8u30 tot 12u en van 13u tot 16u (gesloten van 15/07 tot 15/08 en tijdens de andere schoolvakanties)
  • in elke school worden permanenties gehouden (voor meer details, gelieve rechtstreeks contact op te nemen met het CPMS)

Klasse van centrum PMS

Beschrijving

Het psycho-medisch-sociaal centrum werd in 1974 opgericht en wordt gesubsidieerd door de Franse Gemeenschap en beheerd door de schepen van Openbaar Onderricht. De opdrachten in dit verband zijn bij wet vastgelegd. Het betreft een gratis dienst, die aan het beroepsgeheim onderworpen is. Het PMS-centrum vervult een drievoudige rol: preventie, begeleiding en oriëntatie van kinderen, vanaf de kleuterklas tot aan het einde van het hoger secundair onderwijs. Het werk samen met de medische schoolinspectie.

Wie werkt er?

In Schaarbeek bestaat het team uit vier psychologen (waaronder de directrice, mevr. Tollet), drie maatschappelijke assistenten en twee verpleegsters. Regelmatig volgen zij cursussen en bijscholingen met de bedoeling zichzelf steeds te vervolmaken en aan te passen.
In welke scholen? Het team heeft meer dan 9000 kinderen onder zijn hoede, in alle gemeentescholen van Schaarbeek, zes kleuter- en lagere scholen van de gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe, en drie lagere scholen van het bijzonder onderwijs (Chazal, La Vallée en La Charmille). Het staat voorts in voor de opvolging van drie middelbare scholen van de gemeente Schaarbeek (het Lyceum Emile Max, het Atheneum Fernand Blum en het Institut Frans Fischer).

leraar en leerling van centrum PMS

Wat zijn de doelstellingen?

In samenwerking met de ouders en de leerkrachten doet het PMS-centrum er alles aan om betere omstandigheden te scheppen waarin kinderen zich kunnen ontplooien en een evenwichtige en verantwoordelijke volwassene kunnen worden. Het werk komt hoofdzakelijk neer op luisteren en analyseren van de vele omstandigheden die zich in de loop van een schooljaar voordoen. Daarbij wordt permanent contact gehouden met de verenigingen en instellingen die de maatschappelijke omgeving van de kinderen en hun familie uitmaken.

Wat doet het PMS-centrum?

Elke school kan rekenen op een stabiel team bestaande uit drie disciplines: een psycholoog, een verpleger en een maatschappelijk assistent.

Dit team kan optreden voor groepen dan wel individueel. Voor groepen betekent dat in de school interventies worden die tegemoetkomen aan noden op het vlak van gezondheid, algemene ontwikkeling, oriëntatie of informatie. Leerkrachten en ouders worden vaak bij deze initiatieven betrokken.

Individueel betekent dat hulp verleend wordt aan individuen (kinderen, ouders, leerkrachten of andere personen die voor een kind verantwoordelijk zijn). De problemen kunnen verband houden met schoolmoeheid, gezondheidsproblemen, gezinscrisissen of moeilijkheden om zich aan te passen aan de groep. Van zodra tijdens een vertrouwelijk gesprek een persoonlijk onbehagen of probleem blijkt, probeert het personeel hiervoor een oplossing of een antwoord te vinden. Het betreft hier volledig vrije consultaties.
In het Gemeentelijk C.P.M.S. van Schaarbeek is het personeel ermee begaan om iedereen te onthalen, te aanhoren, te begrijpen en te helpen rekening houdend met zijn taal, leefomgeving, geschiedenis, cultuur. De gehanteerde hulpmiddelen en praktijken worden dan ook ononderbroken verbeterd.

Laatste wijziging: 30/09/2017

Naar boven

Praktische info