U bent hier : Onthaal » Leven in Schaarbeek » Politieke organisatie en administratief beheer van de gemeente » Financiën » Gemeentebegroting » Rekeningen 2016

Rekeningen 2016

Beraadslaging

Officieel document van goedkeuring van de jaarrekeningen 2016.

Beraadslaging 

Basisdocumenten 

Resultaat van de technische  afsluiting. Deze  bruto resultaten  omvatten:

  • in een 1ste deel de gegevens van de algemene boekhouding, samengesteld uit:
    • de balans die de boekhoudkundige situatie van het patrimonium weergeeft -gebouwen, wegen, financiële deelnemingen, schuldvorderingen, thesaurie, reserves, voorzieningen, schulden, enz... -
    • de resultatenrekeningen die de bewegingen van de courante exploitatie opneemt en de schommelingen van het patrimonium;
  • in het 2de deel (de begrotingsrekening), de gegevens van de begrotingsboekhouding, die een verslag is van de uitvoering, artikel per artikel, van de begroting. De inhoudstafel detailleert de rubrieken van dit document.

Er staan natuurlijk bijkomende en meer gedetailleerde  verklaringen  in het deel "analyse en  commentaren van de jaarrekeningen".

Balans en resultatenrekening 2016

Begrotingsrekening 2016 

Ekonomische rekening 2016 

Analyse en  commentaren

"In de deel ‘verslag algemene boekhouding', vindt men de door de  gemeenteambtenaren opgestelde commentaren en beschouwingen van de cijfers. Deze commentaren zijn tweetalig, in tegenstelling tot de andere delen. De andere delen van het analyse worden inderdaad samengesteld uit een verwerking van de bruto cijfers van de jaarrekeningen.  Zij werden niet vertaald,enerzijds om het onderwerp te beperken en  anderzijds om de termijn  voor het indienen van de rekeningen te kunnen naleven. Deze vertaling  is zeer arbeidsintensief en, vooral vrij overbodig  vermits het hier voornamelijk gaat over bruto  gegevens , cijfers, grafieken en/of tabellen."

Deze documenten hernemen op een  meer synthetische de cijfers van de rekeningen (tabellen en grafieken). Enkele grote  groepen van functies worden geïsoleerd om hun lezing en hun interpretatie makkelijker weer te geven. Bovendien worden er enkele  commentaren aangebracht. De gegevens overgenomen uit de rekeningen worden enkel in het Frans vermeld. De  commentaren zijn aanwezig in het Frans en in het Nederlands.

Begrotingsanalyse 2016    

Verslag van de algemene boekhouding 

Verplichte bijlagen

Als bijlage bij de rekeningen, moeten ook enkele lijsten worden vermeld.
Het gaat hier om de kastoestanden  bij het begin en het einde van het dienstjaar, zowel  als de overdrachten van kredieten naar 2015. Deze overdrachten gaan voornamelijk over de verbintenissen met derden (overeenkomsten, bestelbons, enz..) waarvoor nog geen faktuur,  ereloonnota, of ieder ander stuk dat  recht zou geven  op uitbetaling  ten laste van het begrotingskrediet dat  werd overgedragen.

Overeenstemming tussen de begrotings- en de algemene boekhouding 

Kastoestand 2015

Kastoestand 2016

Pensioenfonds 

Kredietoverdrachten 

Verenigingen gesubsidieerd door de Gemeente Schaarbeek  

 

Laatste wijziging: 07/06/2017

Naar boven