U bent hier : Onthaal » Leven in Schaarbeek » Politieke organisatie en administratief beheer van de gemeente » Gemeentediensten » Departement specifieke diensten » Nederlandse Cultuur

Nederlandse Cultuur

Gemeentediensten

  • Dienst Nederlandse cultuur
    Adres: Rue Vifquin 2 \ Vifquinstraat 2 - correspondance/brefwisseling : place Colignon / Colignonplein
    Telefoon: 02/240 34 34 - 02/240 34 33
    E-mail: nederlandse.cultuur@schaarbeek.irisnet.be

Op het programma >> 

Gegevens

Diensthoofd : Inge Wauters
Adres : Vifquinstraat 2 – lokaal 4.01
Adres (briefwisseling) : Colignonplein - 1030 Schaarbeek
Telefoon : 02/240 34 34
Fax : 02/240 34 40
Courriel : contact

Een matineeconcert smaakt beter met een croissant erbij. Een picknick in het park krijgt iets extra met spectaculaire circusacts op het programma. Een documentaire over Expo '58 komt pas echt tot leven in een authentiek fiftiesdecor.

De Dienst Nederlandse Cultuur van Schaarbeek biedt u niet alleen cultuur van de bovenste plank, maar ook ruimte voor ontmoetingen. U hoeft niet op de rode pluche van een theaterzeteltje te gaan zitten om cultuur mee te pikken, wij serveren het u graag op plekken waar u dagelijks komt of op momenten dat u het niet verwacht.

De Dienst Nederlandse Cultuur wil hoofdzakelijk cultuur dichter bij de mensen brengen en de mensen dichter tot elkaar. Om dit te bereiken proberen we ons activiteitenaanbod zo laagdrempelig mogelijk te maken. Laagdrempelig en gevarieerd. We richten ons dan ook tot een ruim en breed publiek, over de leeftijds- en taalgrenzen heen. Tentoonstellingen, culturele uitstappen, sportactiviteiten, picknicks en een thé dansant voor 50 plussers... we bieden het u allemaal. De dienst Nederlandse Cultuur werkt hiervoor regelmatig samen met andere culturele partners, waarvan het Gemeenschapscentrum De Kriekelaar de belangrijkste vormt.

Bijzondere en vernieuwende initiatieven in het kader van het lokaal cultuurbeleid

In het decreet van 13 juli 2001 houdende het stimuleren van een kwalitatief en integraal lokaal cultuurbeleid wordt bepaald dat elke gemeente een cultuurbeleidsplan kan opmaken en hiervoor subsidies kan aanvragen bij de Vlaamse Gemeenschap. De Gemeente heeft in dit kader een cultuurbeleidscoördinator aangeworven. In 2003 werd er een beleidsplan opgesteld en elk jaar wordt een actieplan opgesteld dat de doelstellingen van dit beleidsplan middels concrete projecten poogt te realiseren. De Vlaamse Gemeenschap subsidieert de uitvoering van dit actieplan.

Cultuurbeleidscoördinator : Hylke Gryseels
Adres : Vifquinstraat 2 - lokaal 4.01
Adres (briefwisseling) : Colignonplein - 1030 Schaarbeek
Telefoon : 02/240 34 33
Fax : 02/240 34 40
Courriel : contact 

Projecten Actieplan

De cultuurbeleidscoördinator maakte een uitgebreide omgevingsanalyse en leerde het (Nederlandstalige) culturele veld beter kennen tijdens haar ronde door de gemeente. Op basis van de verzamelde info, stelde zij het cultuurbeleidsplan 2003-2007 op.

Dit plan was vooral zeer uitgebreid en volledig, maar pertinente beleidskeuzes werden toen eigenlijk nog niet gemaakt. Een teveel aan doelstellingen maakte de realisatie van het plan, zoals oorspronkelijk vooropgesteld, onmogelijk. In de loop der jaren werd door concrete acties op het terrein wel steeds duidelijker uitgekristalliseerd waar het lokaal cultuurbeleid in kon en wilde investeren.

Beetje bij beetje werden keuzes gemaakt om sommige dingen wèl en andere dingen niet verder te realiseren. Succesnummers bleken telkens weer locatieprojecten met aandacht voor de specificiteit van de omgeving die sterk inspeelden op het aspect "ontmoeting": Helmet Vedet, Salon Bombardon, Boem Patat Josaphat,... De gemeenschappelijke activiteiten brachten de dienst Nederlandse Cultuur, de bibliotheek en het gemeenschapscentrum dichter bij elkaar.

2008-2013: een gezamenlijk project

Het nieuwe cultuurbeleidsplan 2008-2013, dat werd goedgekeurd door het schepencollege van 27 november 2007, is niet langer het werk van éen persoon, maar werd in overleg opgesteld door de drie belangrijkste culturele partners: de Dienst Nederlandse Cultuur, de Nederlandstalige Bibliotheek en het gemeenschapscentrum De Kriekelaar.

Ook de Adviesraad Lokaal Cultuurbeleid en de beheerraden van zowel bib als Kriekelaar werden uitvoerig geconsulteerd bij de opmaak van dit plan. Deze werkwijze zorgt voor een breed draagvlak. Bovendien probeerden we via focusgroepen een beter beeld te krijgen op de redenen waarom sommige groepen vandaag niet deelnemen aan onze activiteiten. We willen in de komende jaren immers pogen een paar drempels serieus te verlagen.

Strategische keuzes

Het nieuwe cultuurbeleidsplan gooit allerminst het vorige overboord, werkbare keuzes van toen worden geconsolideerd. Een sterkte - zwakte - analyse van het vorige plan, de verschillende culturele partners en de gemeente zelf vormt het uitgangspunt voor het nieuwe beleidsplan. Zo kwamen we tot een plan dat wél strategische keuzes durft te maken. In de komende jaren zullen we aandacht hebben voor verschillende doelgroepen die we tot nog toe niet of weinig bereikten.

Dit betekent niet dat ons trouwe publiek in de kou komt te staan, wel dat we extra inspanningen willen doen om, via specifieke activiteiten en een promotie op maat, ook andere doelgroepen te bereiken: jongeren, studenten, personen met een andere culturele of socio-economische achtergrond dan ons doorsnee publiek. Een tweede aandachtspunt is wijkwerking. Actieve wijkcomités verdienen een steuntje in de rug, een activiteit op wijkniveau kan de drempel tot cultuur aanzienlijk verlagen. Gemeenschapsvorming is dan weer een doelstelling waar we in het verleden al sterk rond werkten met activiteiten zoals Boem Patat Josaphat, de reuzenpicknick met circusanimatie in het park.

Hiermee willen we zeker verder gaan. De reeds bestaande, zij het enigszins schuchtere, samenwerking met de dienst Franse cultuur willen we intensifiëren.

De uitgestippelde beleidslijnen worden tastbaar gemaakt via enerzijds de activiteiten van de culturele partners en anderzijds de projecten in het kader van het lokaal cultuurbeleid.

Jaarlijks zullen de realisaties van het voorbije jaar geëvalueerd worden en kan waar nodig bijgestuurd worden. In die zin is het beleidsplan een werkinstrument dat in de loop van de komende jaren steeds kan worden bijgeschaafd en verbeterd.

Al een tipje van de sluier opgelicht Op dit ogenblik wordt er volop gebrainstormd over nieuwe projecten voor 2008, maar we willen u toch al een idee geven van de activiteiten waar we aan denken. In de loop van de maand maart willen we, naar aanleiding van de nieuwe locatie van de Nederlandstalige Bibliotheek, samen met buurtbewoners, een project opzetten rond de Lambermontlaan. Wie zin heeft om mee te denken rond dit project is van harte welkom!

Eveneens in het voorjaar komt er een documentairefilm en fotoproject met Sint-Lukas waarbij Schaarbeek en haar bewoners centraal staan. In mei willen we Expo 58 laten heropleven. We denken hiervoor aan een project in de buurt van het station van Schaarbeek, waarbij we erfgoed, maar ook concrete herinneringen aan de expo een plaats geven. Tijdens de Week van de Smaak, in het najaar, zouden we werk willen maken van een intercultureel kookproject, in samenwerking met verschillende verenigingen.

boem_patat_josafat1.jpg

Ook de lievelingen van het publiek, de picknick Boem Patat Josaphat en kunst in de living met Salon Bombardon, krijgen dit jaar nieuwe edities.

Naast de specifieke acties in het kader van het cultuurbeleidsplan, zijn er uiteraard ook de "reguliere" activiteiten zoals architectuurwandelingen, concerten, tentoonstellingen, culturele uitstappen, ... De grens tussen cultuurbeleidsplan en gewone werking van de dienst Nederlandse Cultuur is trouwens niet altijd even duidelijk. Het cultuurbeleidsplan laat ons toe nieuwe activiteiten uit te proberen. Voor activiteiten die een groot succes zijn, proberen we, althans gedeeltelijk, middelen te vinden in de reguliere werking.

Indien u op de hoogte wilt blijven van de activiteiten van de Dienst Nederlandse Cultuur en de cultuurbeleidscoördinator kan u zich laten opnemen in ons adressenbestand: mail naar nederlandse cultuur dienst  of bel naar 02-240 34 34.

Cultuurbeleidsplan (pdf)>>

De Partners

Nederlandstalige Gemeentelijke Openbare Bibliotheek Schaarbeek

 De bib: het leven van a tot z

De Nederlandstalige Gemeentelijke Bibliotheek is één van de grootste Nederlandstalige gemeentelijke bibliotheken van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Ze biedt een uitgebreide collectie aan van meer dan 50.000 boeken, die gericht is op alle leetijdscategorieën. Dat aanbod gaat van stoffen boekjes voor de allerkleinsten tot grootletterboeken voor ouderen, met daarnaast een uitgebreide collectie jeugd- en tienerboeken, romans, wetenschappelijke werken, taalcursussen, cd-roms, NT2-materialen,spellen, partituren,... In de audiovisuele afdeling, die een collectie bevat van meer dan 15.000 materialen, kan men terecht voor een uitgebreid aanbod aan cd's en dvd's. Als lid van het BruNo-netwerk biedt de bibliotheek bovendien toegang tot de collecties van alle Brusselse Nederlandstalige Bibliotheken.

De bibliotheek wil via projecten als Kinder-en Jeugdjury Vlaanderen, leesclub Het Boekenboudoir, het project Boekbaby's en vele andere nieuwe en vernieuwende initiatieven het lezen bevorderen. De Nederlandstalige Bibliotheek werkt daartoe nauw samen met diverse partners binnen en buiten de gemeente. Door de samenwerking met het Streekgericht Bibliotheekbeleid  streeft de bibliotheek naar een optimale professionalisering.

De Nederlandstalige Bibliotheek wil een open huis zijn dat openstaat voor iedereen en biedt kennis en cultuur in de ruime zin van het woord. Je kan in de bib niet alleen terecht met al je vragen, maar ook voor een babbel, een blik in de krant, of een sessie op het internet.

website van bibliotheken in Schaarbeek 

Nederlandstalige Gemeentelijke Openbare Bibliotheek
Bibliothecaris : Nadine Christiaens
Adres : Lambermontlaan 224
Telefoon : 02/245.32.90

Openingsuren :

  • maandag, woensdag, vrijdag : 12u-19u
  • dinsdag, donderdag : 12u-16u
  • zaterdag : 10u-13u

E-mail : contact  

Gemeentelijke Openbare bibliotheek
Bibliothecaris : Nadine Christiaens
Adres : Lambermontlaan 224
Telefoon : 02/245.32.90
Uuropening
Maandag, woensdag, vrijdag van 12u tot 19u,
Dinsdag, donderdag van 12u tot 16u,
Zaterdag van 10u tot 13u
E-mail : contact 

Gemeenschapscentrum De Kriekelaar

De Kriekelaar is één van de 22 Brusselse gemeenschapscentra van de Vlaamse Gemeenschapscommissie. Vanuit het engagement dat de Gemeente aanging door in het lokaal cultuurdecreet te stappen, vormt De Kriekelaar een belangrijke partner bij de uitbouw van het lokaal cultuurbeleid.

Het Gemeenschapscentrum vult haar werking in volgens de eigen lokale realiteit en noden. Zo profileert het centrum zich lokaal met de organisatie van feestelijke evenementen en een eigentijds cultureel aanbod, de uitgave van het tweemaandelijkse informatieblad “Thuis in Schaarbeek”, kinderwerking DaDa, jongerenproject Transfo Collect en op regionaal niveau met de samenwerking Podium Noord.

Het Gemeenschapscentrum beschikt over vergaderzalen en een foyer die verhuurd worden.

Gemeenschapscentrum De Kriekelaar
Adres : Gallaitstraat 86
Telefoon : 02/245.75.22
Website: dekriekelaar

Openinguren
Maandag tot vrijdag van 9u tot 17u, woensdag van 9u tot 19u
Mogelijkheid om een zaal te huren

 Website van de nedeelandse cultuur in Schaarbeek

 

Laatste wijziging: 27/02/2015

Naar boven

Praktische info