U bent hier : Onthaal » Leven in Schaarbeek » Politieke organisatie en administratief beheer van de gemeente » Verkozenen » College » Leden van het College » Bernard CLERFAYT, Burgemeester

Bernard CLERFAYT, Burgemeester

Gemeentediensten

Bernard CLERFAYT de Burgemeester

Burgemeester

Tel.: 02/244.71.55
E-mail: Contact

Spreekuur:

Woensdagochtend op afspraak 

 • Kabinetschef: Marc WEBER
  Tel.: 02/244.71.23
  Kabinetchef - Politie: Rita MARCHAL
  Tel.: 02/244.71.20 
   
 • Secretariaat:
  Tel.: 02/244.71.55 
  Bureau 1.21

Bevoegdheden:

Politie

 • Alle politieaangelegenheden: Reglementen, besluiten, politiemachtigingen enz.
 • Algemene Veiligheid en Noodplan 

Secretariaat

 • Contacten met de toezichthoudende overheden (in samenwerking met de betrokken schepenen), contact met het directiecomité
 • Voorbereiding van de vergaderingen van het College en de Gemeenteraad en het bijhouden van de notulen
 • Algemeen archief en bibliotheek – jaarverslag – post van de administratie: ontvangst, verdeling, overzicht aangetekende zendingen
 • Rehabilitatie, gratieverzoek en eretekens, tombola's en collectes

Gemeentemandatarissen

 • Aanstelling, salaris, presentiegelden en pensioen
 • Afvaardiging in para- en intercommunale maatschappijen

Strategische en duurzame ontwikkeling

 • Gemeentelijk Ontwikkelingsplan
 • Zoeken van subsidies en externe financieringsbronnen, beheer van de Belirisdossiers
 • Stedelijke ontwikkeling en strategische projecten, die verband houden met de gewestelijke programma’s (BSO).
 • Coördinatie van de transversale ontwikkelingsprogramma's
 • Coördinatie van het Grootstedenbeleid, het SPP en het SPVP enz.

Informatie en participatie

 • Contact met de vzw Schaarbeek-Info en beheer van de gemeentelijke website
 • Coördinatie en samenhang van de externe communicatie: affiches, dagbladen, brochures
 • Persdienst en interne communicatie (Schaarbeek'WA)
 • Gemeentelijke drukkerij
 • Beeldvorming en promotie van Schaarbeek
 • Informatie aan en onthaal van de burgers, onthaal van nieuwe inwoners (onthaalavonden, welcome pack)
 • Charter met de verenigingssector
 • Wijkvergaderingen, wijk- en straatfeesten, publieke evenementen enz.
 • Procedures voor consultatie en deelname van de inwoners (in samenwerking met de bevoegde schepenen)

Algemene controle

 • Interne controle: algemene controle op alle financiële verrichtingen van de administratie
 • Externe controle: controle op elke subsidietoekenning, behalve de loonsubsidies voor de politiezone en het toezicht op het OCMW
 • Algemene audit

Gemeenschapswachten

 • Toezicht op de openbare parken, wegen en ruimtes
 • Functioneel beheer van de dienst Zichtbare Aanwezigheid (Gemeenschapswachten, Gemachtigde opzichters, Bikers).
 • Relatie met de samenlevingsmedewerkers van andere openbare spelers (Schaarbeekse Haard, MIVB enz.)

Gemeentelijke Administratieve Sancties en bestuurspolitie

Preventie (SPP)  

 • Manager van het SPP en het SPVP
 • Beheer van de straathoekwerkteams
 • Beheer van de buurthuizen en Noorderzon
 • Project 'Strijd tegen de georganiseerde misdaad'
 • Project 'Net.P.R.'
 • Coördinatie van het preventieve luik van het SPP, het SPVP en het Fonds Europese Top, Lokale Plan voor Preventie en Nabijheid 
 • Bemiddelingsdiensten (scholen, wijken, nieuwkomers) en bemiddelingshuis
 • AGM
 • Preventie van druggebruik (relatie met het Transitcentrum enz.)
 • Preventie van prostitutie, bewustmaking (relaties met de verenigingen)
 • Vzw Straathoekwerk te Schaarbeek
 • Technopreventie (met inbegrip van beveiligingspremies)
 • Wijkruimtes (Vogler en Espace 208 Ruimte)
 • Wijkcorrespondenten (as 2: preventie)
 • Schoolherinschakeling

Stadsvernieuwing

 • Renovatie van alleenstaande gebouwen, strijd tegen stadskankers
 • Beheer van programma's voor stadsvernieuwing (wijkcontracten enz.)
 • Voorzitterschap van de vzw RenovaS

 

Ik ben al 12 jaar uw burgemeester. En ik ben al bijna mijn hele leven Schaarbekenaar geweest! Ik ben opgeleid als econoom en heb bovendien de eer gehad om in 2008 de functie van staatssecretaris van de federale regering te mogen bekleden. Deze ervaring heb ik benut ten dienst van onze gemeente door die hele periode op het burgemeesters ambt te blijven. Dat heeft me in staat gesteld de gemeente strategisch te blijven beheren in het belang van de Schaarbekenaren. En u heeft het goed begrepen: op 14 oktober hebben 8.907 onder jullie mij gesteund.
Ja, ik hou van Schaarbeek en na 12 jaar burgemeesterschap kan ik zeggen dat ik het vak goed in de vingers begin te krijgen! Dankzij een zeer bekwaam team heb ik reeds talrijke projecten mogen leiden. Projecten die de zes komende jaren natuurlijk worden voortgezet. Mobiliteit, netheid, veiligheid, onderwijs, huisvesting, werkgelegenheid... er zijn nog vele uitdagingen die om concrete maatregelen vragen! Daarvoor hebt u mij gekozen: om ons dagelijks leven te verbeteren met concrete projecten. Geen beloften, maar resultaten!

Laatste wijziging: 28/11/2014

Naar boven

Praktische info