U bent hier : Onthaal » Leven in Schaarbeek » Sociale hulpverlening » OCMW van Schaarbeek

OCMW van Schaarbeek

 


Het OCMW
van Schaarbeek
staat voor u klaar

 

 

 

CPASIndien u financiële of andere problemen ondervindt, kan het OCMW u op verschillende manieren helpen. Naast financiële steun kan het OCMW indien nodig in veel gevallen en onder bepaalde voorwaarden tussenkomen. De toegekende steun kan van verschillende aard zijn: tussenkomst in de gas-, elektriciteits-, stookolie- en waterfacturen, tussenkomst in de school-, gezondheids- en/of ziekenhuiskosten, maar ook in culture projecten, ...Ook kunnen er voorschotten op pensioenen of andere uitkeringen gevraagd worden. Het OCMW helpt ook daklozen. Heeft u deze steun nodig of denkt u ervan te kunnen genieten? Meld u dan aan bij het eerste onthaal.

 

DIENST SOCIALE BIJSTAND CALL CENTER LOKETTEN

Onthaal - Openingstijden
8 u.-12 u. en van 12.45 u.-16.30 u.

Vrijdagnamiddag gesloten

Reyerslaan, 70
1030 Schaarbeek

Binnen de Dienst Sociale Bijstand zijn er verschillende cellen of eenheden die u toelaten geïndividualiseerde begeleiding en aan uw noden aangepaste steun te verkrijgen.

Tel.: 02 240 30 80

Van maandag tot donderdag

8 u. -16.30 u.                  
Op vrijdag 8 u.-12 u.

Onthaal - Verdeling van tickets (met een beperking naargelang het aantal personen)

Medisch loket: 8u00-11u30 (met beperkte tickets) en 12u45-15u30 (met beperkte tickets)

Loket attesten: alleen ‘s ochtends, 08u00-11u30 (met beperkte tickets)

Toegangsplan 

Demande d’aide sociale : comment ça se passe ?
Votre demande

U dient een afspraak te maken (02.240.30.80) om een gemotiveerde aanvraag te richten aan het eerste onthaal waar u ontvangen zult worden door een maatschappelijk assistent(e) die uw maatschappelijk dossier zal samenstellen en u naar de adequate dienst en maatschappelijk werker zal doorverwijzen.

Uw situatie

Bij uw gemotiveerde aanvraag zult u alle documenten moeten voegen die toelaten u te identificeren en uw huidige en vroegere situatie zo goed mogelijk te begrijpen (identiteitsbewijs, bewijs van financiële inkomsten of van gebrek aan inkomen, domicilie, maandelijkse uitgaven, ziekenfonds en kinderbijslagfonds indien u kinderen heeft).

Het eerste onthaal

Het eerste onthaal zal u helpen bij de samenstelling van uw dossier en u een afspraak  geven bij de maatschappelijk werker van de voor uw aanvraag specifieke sector of cel. Daarna neemt de sociale dienst het over. Uw aanvraag zal vervolgens onderzocht worden door een maatschappelijk werker na ondertekening van een ontvangstbewijs. Er zal een huisbezoek afgelegd worden om uw aanvraag samen met u grondiger te onderzoeken.

 

Laatste wijziging: 13/09/2016

Naar boven

Lees ook