U bent hier : Onthaal » Leven in Schaarbeek » Sociale hulpverlening » OCMW van Schaarbeek » Administratie » Human Resources van het OCMW-personeel

Human Resources van het OCMW-personeel

Gemeentediensten

 
E-mail : Contact 

Telefoon : 02/435 56 33

Verantwoordelijke  
Directrice Human Ressources : Corinne Sonkes
Loopbanen: Tanya Sidiras
Lonen: Dina Tsimopoulos
Management & Organisatie: Christine Libeer

 

Secties

Loopbaanadministratie

 • Beheer van de aanwervingen en pensioenen, follow-up van de administratieve toestand van de beambten (Raad voor maatschappelijk welzijn. en van het Vast bureau)
 • Opstellen en dagelijks beheren van administratieve dossiers
 • Beheer van eervolle onderscheidingen
 • Beheer van de aangiften van arbeidsongevallen en de «collectieve verzekeringspolis» in samenwerking met de IDPBW adviseur
 • Beheer van de aanwervingsmaatregelen (follow-up + implementatie)
 • Opstellen van ontvangsten- en uitgavencertificaten (terugvordering arbeidsongevallen en subsidies gebonden aan aanwervingsmaatregelen)
 • Beheer van gegevensbanken en boordtabellen + parametrisering
 • Beheer van diverse specifieke projecten

Loonadministratie

 • Time Management (verloffiches - invoer van prestaties)
 • Vereffening van wedden
  • Voorbereidingswerkzaamheden:
   • Invoer van nieuwe dossiers
   • Berekening en controle van overuren van het verzorgend en verplegend personeel
   • Berekening en controle van maaltijdcheques
  • Weddenberekening (ziekteverlof / arbeidsongevallen / uittredingsvergoeding)
  • Regularisatie van wedden en afsluiting
 • Beheer van de RSZ aangiften
 • Intern factuurbeheer (terugvordering wedden)
 • Opstellen van ontvangsten- en uitgavenattesten na interne facturatie
 • Opstellen van documenten voor de jaarlijkse voorheffing + aangifte bij het Ministerie van Financiën
 • Begroting (prognoses en wijzigingen)
 • Beheer van vakbondspremies + berekening van de premies voor arbeidsongevallenpolissen

Management & Organisatie

 • Organogrammen (ontwerp en follow-up)
 • Beschrijving en follow-up van opdrachten van de diensten
 • Functiebeschrijvingen (ontwerp, mededeling, beheer en continue update)
 • Aanwervingen (ontwerp, procedures, werkaanbiedingen en actieve deelname aan de selecties)
 • Evaluaties (ontwerp + mededeling + follow-up)
 • Driejaarlijks opleidingsplan (ontwerp, follow-up en administratief beheer)
 • Selectie- en/of promotieonderzoeken (reglementen en organisatie)
 • Interne mededelingen inzake personeelsaangelegenheden (opmaken en verspreiden van HR nota's
 • Cursussen Nederlands van sociale promotie (procedures, inschrijvingen en follow-up) + gegevensbank en follow-up Selor.

Laatste wijziging: 17/01/2017

Naar boven

Praktische info