U bent hier : Onthaal » Leven in Schaarbeek » Sociale hulpverlening » OCMW van Schaarbeek » Sociale hulpdiensten » Cel "Jeugdreferenten"

Cel "Jeugdreferenten"

Gemeentediensten

Telefoon : 02/240.30.80 (van 8u tot 11u45 en 13u tot 15u45)  
Fax : 02/247.33.18 
E-mail : Contact 

Verantwoordelijke : Ayten Ozdemir

Voor wie ? 

Voor de Schaarbeekse jongeren:

  • van leeftijd tussen 18 tot en met 24 jaar oud;
  • die een leefloon hebben aangevraagd;
  • die voldoen aan de toekenningsvoorwaarden van het leefloon.
Waarom ?

Voor alle financiële, psychologische of maatschappelijke moeilijkheden van jongeren die voldoen aan de toekenningsvoorwaarden van het leefloon (voorwaarden met betrekking tot leeftijd, nationaliteit, financiële middelen en toetreding tot een integratiecontract).

Jongeren die deze voorwaarden niet vervullen, worden doorverwezen naar de sectoriële maatschappelijk werkers.

Hoe ? 

Maak een afspraak om een met redenen omklede aanvraag te richten tot de eerstelijnsopvang : u wordt er ontvangen door een maatschappelijk assistent(e) die uw sociaal dossier opstelt en u doorverwijst naar een maatschappelijk werker van de cel "Jeugdreferenten".

Een met redenen omklede aanvraag houdt in dat u elk document moet bijvoegen om u te identificeren en een duidelijk beeld te geven van uw toestand vandaag en in het verleden. Het is moeilijk een volledige lijst op te stellen aangezien die varieert afhankelijk van elke toestand. Doorgaans moet u uw identiteit aantonen, het bewijs leveren van uw (gebrek aan) financiële middelen (inclusief kinderbijslag als u die in uw naam ontvangt), de identiteit en financiële middelen van uw ouders (dit is wettelijk verplicht), uw woonplaats en regelmatige uitgaven aantonen. U moet ook de referenties van uw ziekenfonds en kinderbijslagkas opgeven als u kinderen hebt. Als u een opleiding hebt gevolgd, is een schoolgetuigschrift ook aangewezen.

Het onderzoek wordt altijd in het gezin uitgevoerd (= personen die onder hetzelfde dak leven). Dit betekent dat u deze documenten ook voor de gezinsleden moet indienen. Als u in het verleden steun van een ander OCMW hebt gekregen, mag u niet vergeten een getuigschrift daarvan in te dienen. De eerstelijnsopvang helpt u uw dossier samen te stellen en maakt voor u een afspraak bij de sectoriële maatschappelijk werker van de cel " Jeugdreferenten ".

Vervolgens wordt uw aanvraag ter controle voorgelegd aan de maatschappelijk werker, na ondertekening van een ontvangstbewijs. Het kan zijn dat u in dat verband een thuisbezoek krijgt. Tijdens dit onderzoek kunt u vragen gehoord te worden door de Raad voor maatschappelijke hulpverlening.

De maatschappelijk werker legt uw leefloonaanvraag dan voor aan de Raad voor Sociale Actie , die de aanvraag onderzoekt en een beslissing neemt. Binnen 30 dagen na ondertekening van het ontvangstbewijs wordt u op de hoogte gebracht van deze beslissing. Als u geen genoegen neemt met deze beslissing, kunt u hiertegen verzet aantekenen voor de Arbeidsrechtbank.

De eerste leefloonaanvraag wordt toegekend voor een periode van hoogstens drie maanden. Na deze drie maanden wordt een integratiecontract (GPMI of Geïndividualiseerd Project voor Maatschappelijke Integratie) gesloten tussen u en de maatschappelijk werker. Dit contract wordt aan de Raad voor maatschappelijk hulpverlening voorgelegd.

Tijdens de volledige procedure kunt u zich laten begeleiden door een persoon van uw keuze.

Als u zich om gezondheidsredenen niet kunt verplaatsen, mag u de aanvraag schriftelijk versturen of door een vertrouwenspersoon in uw naam laten indienen.

Wie zijn wij ? 

6 maatschappelijk werkers, verdeeld over vijf sectoren.
Het team "Jeugdreferenten" wordt in de uitvoering van de bij wet voorgeschreven taken bijgestaan door een administratief en juridisch team.

Wanneer kunt u ons bereiken ?
 
Enkel in de voormiddag (8.30u tot 11.30u) en enkel op afspraak!
Voor dringende zaken wordt een permanentie georganiseerd.
 

Laatste wijziging: 14/05/2016

Naar boven

Praktische info