U bent hier : Onthaal » Nieuws » Opgericht in 2010 is de tweejaarlijkse erfgoedprijs aan de vierde editie toe.

Opgericht in 2010 is de tweejaarlijkse erfgoedprijs aan de vierde editie toe.

juni 2016

 

Opgericht in 2010 is de tweejaarlijkse erfgoedprijs aan de vierde editie toe. De doelstelling? Belonen en opwaarderen van de initiatieven van de particulieren en verenigingen ter bevordering van het architecturale erfgoed van onze mooie gemeente.

 

Met een prijzengeld van 4.000 euro te verdelen onder de laureaten, richt deze prijs zich naar twee types realisaties. Enerzijds, de restauratie van gebouwen opgezet door particulieren met naleving van de oorspronkelijke architecturale karakteristieken.

Anderzijds, het werk uitgevoerd door verenigingen voor de sensibilisering tot het erfgoed of haar opwaardering door allerhande acties (publicaties, tentoonstellingen, ateliers, …). Het Schaarbeeks erfgoed is uitzonderlijk en de acties om haar te bewaren, moeten worden aangemoedigd!

 

maison Langbehn - avantmaison LAngbehn - après

Erfgoedprijs 2014 : Huis Langbehn, Renkenstraat - Bow window (© Huis angbehn)

affiche expo asbl Sputnik

Erfgoedprijs 2014 : vwz Sputnik - tentoonstelling Louis Van Cutsem, Gallaitstraat

 

Inschrijving

De deelname is gratis en gebeurt door middel van het daartoe voorziene inschrijvingsformulier.
In bijlage van dit formulier moet een kandidatuurdossier worden gevoegd dat bevat :

  • Een verklarende nota over het project van maximum 1 A4 pagina ;
  • Een illustratieve voorstelling van het uitgevoerde project (een papieren en een digitaal exemplaar).

In het geval van een restauratie, moet bovendien bij het dossier worden gevoegd :

  • Een voorstellingsnota met een korte historiek ;
  • Verschillende foto’s : voor en na restauratie ;
  • De vermelding van de verschillende vakmensen : architecten, ambachtslui/kunstenaars… die hebben bijgedragen tot deze restauratie.

Het kandidatuurdossier moet worden ingediend of per brief worden gericht ten laatste op de vastgestelde datum aan het Gemeentebestuur (Dienst Stedenbouw, Gemeentehuis, Colignonplein – 1030 Schaarbeek)

 

Uiterste datum van indiening van kandidaturen : vrijdag 26 augustus 2016 om 13u

 

Wedstrijdreglement

 

Infos :
Stedenbouw Dienst
02/244.70.56
stedenbouw@schaerbeek.irisnet.be

 

 

Laatste wijziging: 11/06/2016

Naar boven

Schaarbeek Info - 12/02/2018

Schaarbeek-info - Gemeenteblad

Kranten en Persmededelingen