U bent hier : Onthaal » Onderwijs en werk in Schaarbeek » Tewerkstelling

Tewerkstelling

Economie en Tewerkstelling zijn twee sectoren die aanzienlijk van de internationale context, van de Europese, nationale en regionale strategieën afhangen. Deze constatering stelt nochtans de plaatselijke bevoegdheden niet vrij om hun verantwoordelijkheden te nemen...

Aldus sinds enkele jaren ontwikkelen wij in Schaarbeek een Gemeenteplan voor Tewerkstelling. Ver van de onvruchtbare politieke conflicten, genieten onze "plaatselijke" initiatieven vrij regelmatig van de regionale steun. Europa heeft eveneens geholpen.

Het is essentieel om in onze gemeente niet-verontreinigende economische activiteiten te handhaven... Schaarbeek huisvest talrijk krachtige KMO's. Onze Dienst Economie (Tel.: 02 240 34 37) staat ter diens beschikking. In een stadsmilieu werken soms bepaalde wettelijke urbanistische of mobiliteitsverplichtingen tegen de vestiging van deze ondernemingen. Twee ondernemingscentra werden dus gecreëerd: M-Village (5600 m² gewijd aan start-ups, nieuwe diensten en technologie). En La Lustrerie (1000 m² die voor sociaal economie en ambachten zijn gereserveerd).

Het Plaatselijke Economish Loket (Tel.: 02 215 73 29) helpt gratis om de zelfstandigen,die zich willen vestigen, en de start van kleine vennootschappen te steunen (business plan, administratieve formaliteiten, zoek naar financieringen). Elk jaar zijn er dus een vijftigtal dossiers, die met onze steun slagen. Handel en markten zijn zeer aanwezig in Schaarbeek. Zij vergemakkelijken de sociale band in de wijken. Onze dienst Middenstand (Tel.: 02 244 30 66) luistert naar hun noden. In de twee voornaamste commerciële kernen werken twee Atrium, Helmet (Tel.:02 242 55 30) en Brabant (Tel.: 02 241 11 85). Wij werken eveneens met de verenigingen van handelaars en de VZW `Schaerbeek la Dynamique'.

Onlangs hebben wij ons Jobhuis gelegen 46 Jeruzalemstraat uitgebreid. Een volledige uiteenzetting van de al bestaande initiatieven vindt u terug in dit speciale dossier.

Op aanvullende wijze zorgt ons Atelier de Recherche d'Emploi (Tel.: 02 735 99 53) eveneens voor een individuele- of groepopvolging. De gemeentelijke Tewerkstellingscel ontvangt de werkzoekenden die voor ons bestuur (Tel.: 02 244 70 02) willen werken. Het is eveneens deze Cel die elk jaar een samenkomst werkgevernemers organiseert waar niet minder dan 1300 personen zijn gekomen oktober laatsleden. De talrijke Schaarbeekse opleidingscentra,die wij ondersteunen, spelen een fundamentele rol rekening houdend met de te geringe kwalificatie van bepaalde werkzoekenden. Halfjaarlijks publiceren wij een brochure die het geheel van deze opleidingen vermeld. Ons Plaatselijke Bureau (Tel.: 02 215 74 36) organiseert zelf degelijke opleidingen. Het werkt in samenwerking met OCMW en de niet- handelsinitiatieven die onze sociale stof verrijken. Wij gebruiken eveneens de gemeenteprojecten betreffende renovatie om de vorming en tewerkstelling van jonge Schaarbeekenaren toe te laten. Het spreekt vanzelf dat de hierboven vernoemde strategie op een coördinatie gebaseerd is die door het schepenschap wordt geleid en die de samenhang waarborgt. Een belangrijke link is ook nodig met andere departementen, bijvoorbeeld de scholen of stedebouw. Een gecoördineerde benadering met andere niveaus, vooral in de huidige periode, is eveneens noodzakelijk. Schaarbeek is er een vrijwillige nemende partij van.

 

Laatste wijziging: 16/08/2013

Naar boven